30.8.2018

Co jsme dokázali za 4 roky na Praze 7

Před čtyřmi lety vyhrálo v komunálních volbách v městské části Praha 7 sdružení nezávislých kandidátů pod značkou Praha 7 Sobě a starostou se stal Jan Čižinský. Praha Sobě je pokračování celého příběhu. Dali jsme do kupy Sedmičku, dáme do pořádku i magistrát.

Jak se Sedmička proměnila?

 • 285 nových stromů v ulicích
 • 284 nových parkovacích míst pro rezidenty
 • více než 230 000 pasažérů převezených přívozem HolKa
 • přes 30 setkání s občany
 • 10 mlžítek M, 2 pítka P a 3 opravené pumpy v ulicích
 • opraveno 8897 m2chodníků
 • příspěvek na žáka v základních a mateřských školách stoupl o 25 %
 • 573 nových míst ve školách, 249 nových míst ve školkách
 • zrekonstruovali jsme 7 hřišť a zahrad
 • 131 mil. Kč jsme investovali do školství
 • na dotacích do sportu, kultury, sociálních věcí, protidrogové prevence, školství a životního prostředí jsme rozdělili 30 mil. Kč

Praha 7 v roce 2014

Chyběla evidence smluv, majetku a jeho technického stavu. Městská část pořizovala zbytečnou IT techniku, nevyužitelnou rekreační chatu nebo luxusní vozy. Příbuzným a kamarádům byly přidělovány byty, které se následně privatizovaly.

V účetnictví jsme našli neřešené pohledávky v objemu přes 100 milionů Kč.

Peníze na úklid mizely v externích firmách bez dostatečného výsledku v ulicích.

Dvě třetiny tříletých dětí se nedostaly do mateřských škol a nikdo to neřešil.

Kapacity v základních školách byly pronajaty soukromým subjektům nevypověditelně na roky dopředu.

Sdružené ambulantní zařízení SAZ bylo ekonomicky i klientsky téměř nefunkční, s končící nájemní smlouvou v polorozpadlé budově bez výtahu.

Časopis Hobulet vydávala externí firma, která si neoprávněně ponechávala příjmy z inzerce.

Občané nedostávali prostor vystoupit na zastupitelstvu, a pokud se jim to povedlo, bylo to často až v nočních hodinách, nezveřejňovaly se mnohé přílohy usnesení ani faktury. Nepořizovaly se online přenosy ani záznamy z jednání zastupitelstva.

Občané neměli možnost dávat úřadu zpětnou vazbu k jeho práci.

Zcela bez jakékoli koncepce se povolovaly velké developerské projekty.

Nezávislý soud označil poměry panující na úřadu městské části před rokem 2014 za naprostý chaos a nepořádek. Příbuzní vedení radnice dostávali desetimilionové zakázky na IT techniku, ale referenti měli i 11 let staré počítače bez aktualizací softwaru.

Úřad byl v nájmu, který končil v roce 2015 bez řešení do budoucna.

V místě plánovaného Paláce Stromovka byla několik let pouze obrovská jáma se zablokovaným stavebním povolením a s perspektivou vzniku obrovského nevzhledného monolitu, který by zasáhl do atmosféry celého okolí.

Praha 7 v roce 2018

Kompletně jsme zmapovali obecní majetek, se kterým nakládáme jako řádní hospodáři. Prodali jsme nepotřebné rekreační chaty a luxusní automobily. Opravili jsme na 100 městských bytů, které byly v neobyvatelném stavu, a dnes v nich bydlí senioři či rodiny s dětmi. Žádná rodina v Praze 7 nebydlí na ubytovně, a děti tak mají důstojné zázemí.

Úklid městské části zajišťuje městská firma 7 dní v týdnu a zvládáme vykrývat i mimořádné akce. Dáváme v ní pracovní příležitost lidem, kteří by jinak na trhu obtížně hledali uplatnění a skončili by na podpoře.

Všechny tříleté děti jsou v mateřských školách a místo je i pro dvouleté, pokud o to rodiče stojí. Příspěvek na žáka ve školách a školkách se zvýšil o 25 %.

Pronajali jsme pro naše školáky budovu v ulici U Uranie, čímž napravujeme selhání předchozí politické reprezentace, a budujeme nové třídy v základních školách.

Vybudovali jsme moderní bezbariérovou polikliniku ve vlastní budově. Na rekonstrukci jsme získali dotaci 30 mil. Kč od Magistrátu hl. města Prahy.

Z Hobuletu se stal vyvážený a reprezentativní časopis s cizojazyčnými stránkami za reálné ceny a s výnosy z inzerce, které se vracejí do obecní pokladny.

Jednací řád zastupitelstva umožňuje občanům vystoupit na zasedání ve dvou pevně stanovených blocích. Nově to platí i pro mladší osmnácti let. Díky aplikaci CityVizor si občané mohou dohledat téměř každou korunu utracenou z městského rozpočtu.

V červenci 2015 jsme zavedli tzv. dotazníky spokojenosti občanů, které jsou k dispozici ve všech kancelářích. Za dobu jejich existence jsme dostali 5342 reakcí na naše služby, z toho 5224 bylo pozitivních.

Připravili jsme reálný plán rozvoje Prahy 7 na roky dopředu. Nastavili jsme jasná pravidla pro vyjednávání s developery zahrnující i občanskou vybavenost. Díky práci Komise rozvoje se projednávání stavby zkrátilo z řádu let v průměru na 8 měsíců.

Koupili jsme budovu pro nové sídlo radnice v ulici U Průhonu, uskutečnili architektonickou soutěž, které se zúčastnilo 70 ateliérů z 30 zemí, a nyní budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jež by měla skončit na počátku roku 2019.

Po dohodě s developery se projekt Paláce Stromovka změnil v obchodní centrum, které bude svou architekturou respektovat okolní zástavbu a nabídne i parkování pro rezidenty z Prahy 7 za 20 Kč na noc.

Za poskytnutí textu děkujeme redakci Hobulet, který vydává Městská část Praha 7.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu.

  Masivně investovat do školství.

  Ulice musí být přívětivé a bezpečné.

  Zdravé město musí být důstojným domovem pro každého bez rozdílu věku či postavení.

  Klíčový úřad města – magistrát – musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně.

  Číst program
 • Jak nás můžete podpořit?

  Přidejte svůj lajk a pošlete to dál. Řekněte o nás svým blízkým.

  Můžete pořádat podpůrné akce.

  Chci vám pomoci
 • Na vašem názoru záleží

  Nenašli jste v programu problém ve vašem sousedství, který vás trápí?

  Dejte nám vědět a navrhněte nový bod našeho programu.

  Navrhnout bod programu