získali jsme 67166 podpisů
podpisů nám zbývá
Připojit podpis

Máme své město rádi a již jsme pro něj něco udělali.

 • Jan Čižinský

  starosta MČ Praha 7
  poslanec PČR
  zastupitel magistrátu
  učitel latiny a historie
  39 let

  Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře.

  Spoluorganizoval úspěšné referendum proti výstavbě předražené radnice v Praze 7, následně vyhrál volby na občanské kandidátce PRAHA 7 SOBě a v roli starosty podmínky referenda splnil. V těchto měsících staví 3krát levnější radnici, než byl plán v roce 2012. S týmem PRAHA 7 SOBě rychle navýšil kapacity v mateřských školách, jedno místo ve školce stavěl 6krát levněji a 3krát rychleji než jeho předchůdci, zprůhlednil radnici a skoncoval s předraženými zakázkami. Zabývá se péčí pro seniory, dostupným bydlením a solidaritou ve školách.

 • Hana Třeštíková

  radní pro kulturu
  a sousedské vztahy
  v Praze 7
  filmová producentka
  35 let

  Hana je producentkou dokumentárních filmů, mezi její filmografii patří například film Šmejdi, Sbohem děcáku nebo Zkáza krásou. Je také organizátorkou kulturních a sousedských akcí v Praze 7 (knižní bazary v Bio Oko, sousedské slavnosti, Letenský Mikuláš), na sociální síti Facebook provozuje úspěšnou čtenářskou skupinu Co čteme a lokální skupinu Letenskou partu.

 • Petr Zeman

  vedoucí hospodářské správy
  syn, manžel a otec
  již dospělých dětí
  49 let

  Petr založil facebookové stránky Pražské vycházky, na stránce Prázdné domy dlouhodobě upozorňuje na téma nevyužitého městského majetku, je spoluzakladatelem aktivity Libeňský most Nebourat, nerozšiřovat, Metro D jinak a lépe, S.O.S Transgas, Mazutka žije.

 • Lenka Burgerová

  radní pro rozvoj urbanismu, architektury
  a veřejného prostoru Prahy 7
  vysokoškolská pedagožka
  40 let

  Lenka je architektka a historička. Nyní pracuje především jako radní Prahy 7, několik málo hodin týdně věnuji výuce vývoje urbanismu a dalších urbanistických témat na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze.
  Lenka se podílí na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví, je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA. Lenka je šťastně vdaná a má tři skvělé děti.
  V Praze 7 Lenka mj. usiluje o vznik parku podél celého holešovického nábřeží až do Stromovky, otevření velkého rozvojového území Bubny – Zátory, dohlíží na úpravu ulic, aby byly komfortnější a bezpečnější pro chodce a aby v nich mohly růst stromy.

 • Adam Scheinherr

  fyzik a manažer projektu OSN
  dobrovolný hasič a včelař
  30 let

  Vystudoval biofyziku ve francouzském Marseille a dnes pracuje v Ústavu jaderného výzkumu na projektu OSN za snížení hrozby použití jaderných zbraní.

  Adam zpopularizoval jediný most s kubistickými prvky na světě - Libeňský most a jako zakladatel iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat se zatím úspěšně zasazuje o jeho záchranu.

  Adam bojuje proti zapomenutí historického útlaku nacistické a následně komunistické totalitní ideologie, např. připomenutím příběhu Starého židovského hřbitova v Libni.

Praha, pod kterou se můžete podepsat

Pomozte nám sebrat 100 tisíc podpisů a proměníme spolu Prahu k lepšímu.

Stáhnout petici

Další členové Prahy sobě

Zuzanna Bedřichová

lingvistka
sociální výzkumnice
37 let

Vystudovala český jazyk a literaturu a literární komparatistiku na FFUK. Po studiích nejdříve pracovala jako lingvistka na matematicko-fyzikální fakultě UK, ale protože ji čím dál víc zajímala sociální témata, začala se věnovat problémům, které mají sociálně znevýhodněné děti v oblasti češtiny. Tématu se věnovala nejen odborně, ale hlavně prakticky; spolupracovala s řadou neziskovek a pracovala jako dobrovolnice v dětském klubu pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku.
Na Palmovce, kde žije skoro celý život a vychovává zde své čtyři děti, založila a vedla klub Mapa pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tento klub úspěšně funguje dodnes a pravidelně jej navštěvují desítky potřebných dětí. Zajímá ji vše, co se týká života ve městě, zejména hledání způsobů, jak v něm usnadnit a zpříjemnit život všem, kteří to potřebují.
Po jeho rozběhnutí začala pracovat jako poradkyně starosty Prahy 7 Jana Čižinského, kde si naplno uvědomila možnosti komunální politiky. Do Praha Sobě se zapojila, protože má osobní zkušenost s tím, že když jedinec chce něco ve svém okolí změnit, je to s pomocí ochotných, aktivních a schopných politiků a úřadů možné. Chtěla by, aby sociální politika Magistrátu podporovala co nejefektivněji nejen potřebné občany, rodiny s dětmi a seniory, ale také organizace, které se jim věnují. Aby byla Praha městem skutečně pro všechny.

Nahoru

Mariana Čapková

tajemnice náměstka na Ministerstvu zemědělství
34 let

Mariana absolvovala VŠE v Praze a University of Nebraska v USA, oboru Mezinárodní a evropská studia – Diplomacie. Po studiích působila v neziskovém sektoru a následně na Národním bezpečnostním úřadě v rámci Národního centra kybernetické bezpečnosti. V současné době pracuje čtvrtým rokem na Ministerstvu zemědělství a předsedá radě Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Mariana je vdaná a má dvě děti.

Nahoru

Pavel Zelenka

grafický designér
radní Prahy 7 pro strategické projekty
47 let

Pavel na konci studia 1. LF UK zběhl ke grafickému designu a založil grafické studio Marvil; vedl projekty rebrandingu společností ČEZ, VZP, Lesy ČR, PPF, SŽDC, CzechTourism, TON. Pět let přednášel na UMPRUM nauku o tvorbě značek, deset let byl editorem odborného mezinárodního časopisu Typo, dva roky byl členem grémia mezinárodní typografické asociace ATypI.
Pavel je neúnavný a vášnivý diskutér, pomáhal organizátorům místního referenda v Praze 7 proti předražené radnici a kvůli svým malým dcerkám zorganizoval občanský odpor proti nesmyslnému kácení platanu v Letenských sadech. Nesnáší nespravedlnost a bezpráví. Miluje architekturu a výtvarné umění.

Nahoru

Matěj Turek

investor
38 let

Matěj sedm let pracoval jako poradce při transakcích v mezinárodní firmě EY. Nyní skrze svůj fond Meridon Global Equity Fund investuje do veřejně obchodovaných firem. Drží také podíly ve firmách jako Algotech nebo Vinohradský pivovar.
Jeho koníčkem je předvídání budoucnosti a jde mu to: v soutěži The World in 2017 časopisu The Economist se umístil na 9. místě. Vyrůstal na Praze 6. Matěj je ženatý a má čtyři dcery.

Nahoru

Martin Benda

pražský patriot
politolog
milovník Severu
34 let

Pochází z pražské rodiny architektů, vystudoval mezinárodní teritoriální studia (Bc.) a politologii (Mgr.) na Univerzitě Karlově. Podílel se na celé řadě občanských aktivit - vydával několik studentských časopisů, jednu knihu, byl členem akademického senátu FSV UK, inicioval vznik Studentské unie UK i tamějšího LGBT spolku Charlie.
Martin několik let představuje Prahu zahraničním studentům letní školy Institutu mezinárodních studií FSV UK. Od roku 2017 je také mluvčím iniciativ SOS Transgas a Mazutka žije, skrze které hájí české poválečné architektonické dědictví.

Nahoru

Martin Tománek

grafik na volné noze
bubenský patriot
47 let

Organizátor společenských a recesistických akcí na Praze 7 i jinde.

Nahoru

Anna Vostruhová

studentka sociologie FF UK
23 let

Externistka na MPSV oddělení evaluací (květen 2017 - nyní)
Stáž u starosty P7 (říjen 2016 – květen 2017)
Kvantitativní výzkum provedený ve Středoafrické republice (srpen – listopad 2016) (v rámci školení místních učitelů, přes NNO SIRIRI)
Účast na kvalititativním výzkumu advokačního aktivismu (září 2015 – červen 2016)

Nahoru

Tomáš Vojtíšek

student Gymnázia Na Vítězné pláni
19 let

Tomáš se soustředí na společenské vědy, politologii a literaturu, od devíti let se věnuje divadlu.
V rámci programu "Dobro-druzi" Nadace Via organizoval výstavu a dražbu fotografií "Divočina pro Šumavu", která zdůrazňovala potřebu novely zákona o národních parcích.
Tomáš je jedním z vedoucích školního Ekotýmu, který se snaží vzdělávat studenty v otázce ekologie a zároveň jim dávat možnost třídit odpad, pít fair trade kávu nebo si pohodlně zamykat kolo v přístřešku před školou.
Tomáš se zabývá městským veřejným prostorem a snaží se jej například za pomoci serveru Chodci sobě měnit k lepšímu.

Nahoru

Kamil Vavřinec Mareš

zástupce starosty Prahy 7 pro správu majetku
jaderný chemik
30 let

Vystudoval jadernou chemii na jaderné fakultě (ČVUT). Během doktorského studia se intenzivně věnoval organizaci referenda Za nepředraženou radnici Prahy 7. V době své opoziční práce v Praze 7 zajišťoval on-line přenosy jednání Zastupitelstva, kterým se předchozí politická reprezentace urputně bránila. Hned po zvolení v roce 2014 zajistil, aby se on-line přenosy staly běžnou praxí nejen pro zasedání Zastupitelstva, ale i pro další setkávání komunálních politiků s občany. V současné době působí jako zástupce starosty pro správu majetku. Kamilovými zájmy v době, kdy se jim ještě stíhal věnovat, byla silniční cyklistika, jízda na divoké vodě, latinsko-americký tanec, letecké modelářství a fotografování.

Nahoru

Petr Kučera

architekt, urbanista
32 let

Petrovou životní náplní se stala architektura, urbanismus, historie a zejména rodné město Praha, její stavební vývoj a úchvatné kouzlo. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a urbanismus. Od roku 2005 organizuje populárně naučné vycházky a přednášky s cílem probudit zájem veřejnosti o městské plánování a utváření veřejného prostoru. Z volnočasové aktivity se stala jeho hlavní práce. Dnes spolupracuje s řadou veřejných institucí, občanských iniciativ a médií. Rozvíjí publikační a výstavní činnost.

Nahoru

Pavel Vyhnánek

ekonom
zástupce starosty Prahy 7
35 let

Pavel vystudoval ekonomii na univerzitě v Bologni a v Norimberku. Po osmi letech strávených v zahraničí se vrátil do České republiky a pracoval v bankovnictví. Z pozice občana Prahy 7 upozorňoval na nevýhodné privatizace obecních bytů a nedostatek míst ve školkách. Po volbách v r. 2014 se stal zástupcem starosty. Ve funkci se věnuje především transparentním veřejným zakázkám a efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Nahoru

Jakob Hurrle

radní pro sociální oblast v Praze 7
41 let

Jakob je ženatý, má dvě děti (8 a 9 let). Narodil se v Německu, kde studoval Městské a regionální plánování. V Praze žije od roku 2005. Jakob je výzkumník se specializací na sociální otázky. Zabýval se např. otázkami zadlužení, sociálního bydlení, fungování dávkového systému nebo situací ve znevýhodněných regionech České republiky.
Jakob spoluzaložil občanské sdružení Praguewatch, které mapovalo pražské kauzy a organizovalo „politické procházky“ po Praze, při nichž upozorňovalo na případy korupce či nevhodné městské politiky.
V roce 2012 se stal členem přípravného výboru referenda proti předražené radnici na Praze 7.

Nahoru

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu.

  Masivně investovat do školství.

  Ulice musí být přívětivé a bezpečné.

  Zdravé město musí být důstojným domovem pro každého bez rozdílu věku či postavení.

  Klíčový úřad města – magistrát – musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně.

  Číst program
 • Jak nás můžete podpořit?

  Můžete nám pomoci se sbíráním podpisů u stánku.

  Můžete zřídit podpisové místo.

  Můžete pořádat podpůrné akce.

  A všude v Praze můžete sbírat podpisy!

  Chci vám pomoci
 • Na vašem názoru záleží

  Nenašli jste v programu problém ve vašem sousedství, který vás trápí?

  Dejte nám vědět a navrhněte nový bod našeho programu.

  Navrhnout bod programu