Záleží mi na: Živém městě

Zefektivnění využití parkovacích míst.

Jak?


Do kdy?


Garant

Adam Scheinherr
Zaktualizujeme parkovací zóny a budeme spolupracovat se soukromými majiteli parkovišť na využití jejich parkovišť pro širší veřejnost. Např. v noci u supermarketů atd. V nových projektech budeme dávat noční parkování rezidentů přímo do smluv o spolupráci stejně jako v Praze 7 v projektu nad Parkhotelem.

Živé město v okolí nových zastávek a mostů.

Jak?


Do kdy?


Garant

Martin Tománek Adam Scheinherr
Změníme způsob plánování zastávek, mostů, tramvajových tratí a dalších staveb infrastruktury tak, aby lépe zapadaly do města. Místo tmavých podchodů a bariér chceme zeleň, návaznost na pěší trasy, drobné obchody a další prvky živého veřejného prostoru. Dnes se tak často neděje, například při rekonstrukci tramvajové trati do Modřan nebo v případě nádraží Praha-Libeň.

Plánování podle místních lidí, ne od stolu.

Jak?

Posílení participativních prvků při plánování.

Do kdy?

Při plánování akcí magistrátu okamžitě; podřízené organizace a městské části do 3 let a do dne

Garant

Martin Benda
Rozšíříme programy zapojování obyvatel do raných fází změn náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství. Především se zaměříme na prostory na sílištích. Předejdeme tak včas chybám v projektech a budeme vytvářet město, které lépe vyhovuje potřebám jeho obyvatel.

Olšanské hřbitovy důstojné.

Jak?

Spolupráce Správy pražských hřbitovů, IPR a magistrátu.

Do kdy?

Koncept do 2 let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Zahájíme projekt citlivé obnovy Olšanských hřbitovů jako důstojného místa odpočinku a příležitosti ke ztišení v centru města.

Péče o hroby významných osobností svázaných s Prahou.

Jak?

Spolupráce se Správou pražských hřbitovů, vyčlenění peněz v rozpočtu.

Do kdy?

Adopce okamžitě: vytvoření seznamu vhodných hrobů pražských osobností do roka a do dne.

Garant

Petr Zeman
Podpoříme program Adopce hrobů významných pražských osobností. Bez větších nákladů tak oceníme jejich životní přínos, zvýšíme zájem veřejnosti o historii Prahy a o uměleckou hodnotu výzdoby hrobů.

Holešovická tržnice jako centrum kultury, gastronomie a obchodu.

Jak?

Výběrové řízení na nového správce areálu. Jednání s kulturními spolky. Vytvoření projektu revitalizace.

Do kdy?

Do roka a do dne znatelný pokrok v jednáních, do 2 let a do dne studie a projekt. Realizace do 4 let  do dne.

Garant

Petr Zeman Hana Třeštíková
Na základě již existující analýzy budeme pracovat na vytvoření kulturního a gastronomického centra z Holešovické tržnice. Zachováme a zkultivujeme farmářské a asijské trhy, podpoříme stávající kulturní instituce jako jsou Jatka 78, RockOpera, TrafoGallery, nově podpoříme vznik gastronomických provozů. Areál budeme opravovat postupně za provozu, nebudeme čekat na celkovou rekonstrukci. Přivedeme nový život do chřadnoucího areálu a vytvoříme z něj místo, kde se dá strávit celý den. Zaměříme se na podporu aktivit pro seniory a děti. Zbavíme hlavní ulice plachet a provizorních stánků.

Systematická péče o umění ve veřejném prostoru.

Jak?

Inventura a vytvoření plánu údržby.

Do kdy?

Inventura do roka a do dne.

Garant

Tomáš Císař Kamil V. Mareš
Vytvoříme přehled soch a jiných uměleckých objektů ve veřejném prostoru a systém, jak o ně pečovat. Obohatíme tak veřejný prostor.

Hlavní náměstí reprezentativní. Úprava prostorů na sídlištích.

Jak?

Podpora projektů připravovaných IPR.

Do kdy?

Do 4 let a do dne rekonstrukce Václavského náměstí, Karlova náměstí a projekt obnovy Senovážného náměstí i revize sídlištních prostranství.

Garant

Tomáš Císař
Dáme prioritu již probíhajícím nebo připravovaným rekonstrukcím velkých pražských náměstí: Václavského, Karlova a Senovážného. Dostanou tak podobu odpovídající významu hlavního města a potřebám jeho obyvatel. Současně prověříme a upravíme neutěšená prostranství na sídlištích. I drobné změny budou znamenat velké zlepšení.

Praha bez rušivé reklamy.

Jak?

Vypracování závazného manuálu provedení poutačů a pravidel pro světelnou reklamu. Pasportizace reklamních nosičů.

Do kdy?

Vypracování manuálu do šesti měsíců a do dne; pasportizace do roka a do dne.

Garant

Martin Benda Adam Scheinherr
Omezíme umisťování reklamy na lavičkách a dalším městském mobiliáři, billboardech, ve stanicích metra a na dalších místech. Posílíme tak přehlednost dopravního značení a dáme vyniknout architektuře města.

Koupání ve Vltavě.

Jak?

Vypracování studie.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Prověříme možnosti úpravy břehu a dna Vltavy, případně na ni zkušebně umístíme plovoucí bazény: u Císařské louky, Malé Strany, pod Vyšehradem, na Štvanici. Rozšíříme tak prostory pro rekreaci u řeky v centru města.

Náměstí na Pohořelci reprezentativní.

Jak?

Bude zadáno TSK.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař Adam Scheinherr
Zkvalitníme veřejný prostor na jedné z hlavních přístupových cest k Pražskému hradu, Černínskému paláci, pražské Loretě a dalším památkám a institucím.

Maltézské náměstí reprezentativní.

Jak?

Bude zadáno TSK.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař Adam Scheinherr
Omezíme parkování na Maltézském náměstí. Zkvalitníme tak veřejný prostor na historické Malé Straně u Ministerstva kultury a dalších významných institucí a památek.

Mariánské náměstí pro širokou veřejnost, nejen pro úředníky a politiky.

Jak?

Bude zadáno TSK: cílem bude zrušit vyhrazené magistrátní parkování. Vypíšeme architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí.

Do kdy?

Zrušení magistrátního parkoviště do 3 měsíců a do dne; vypsání architektonické soutěže do 12 měsíců a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zrušíme parkování na Mariánském náměstí, které využívají především magistrátní politici, a zařídíme, aby náměstí lépe propojovalo budovy Magistrátu, Městské knihovny a Klementina a vytvářelo příjemný veřejný prostor.

Oživení veřejného prostoru: kvalitní veřejné grily, lavičky, zeleň a další.

Jak?

Bude zadáno IPR.

Do kdy?

Zahájení okamžitě, výstupy do roka a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Budeme pokračovat v projektech rozmisťování a sjednocování městského mobiliáře – židlí, laviček, košů, ale i grilů nebo lehátek. S malými náklady tak oživíme veřejný prostor a podpoříme jeho využití místními obyvateli.

Lékárny, WC a další služby v prostorách městské hromadné dopravy.

Jak?

Zřízení funkce hlavního architekta DPP.

Do kdy?

Zřízení funkce architekta DPP do šesti měsíců a do dne, realizace do 2 let a do dne.

Garant

Martin Tománek
Ve vestibulech metra vlastněných dopravním podnikem, podchodech a dalších prostorách zavedeme WC zdarma, podpoříme vznik bezobslužných expresních anebo non-stop lékáren či dalších důležitých služeb.

Kvalitní architektura v prostorách městské hromadné dopravy.

Jak?

Zřízení funkce hlavního architekta DPP.

Do kdy?

Zřízení funkce architekta DPP do šesti měsíců a do dne, realizace do 2 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař Adam Scheinherr
Vynaložíme prostředky na zkvalitnění architektury v městské hromadné dopravě, začneme vypisovat architektonické soutěže na podobu stanic a grafickou soutěž na design autobusů. Zatraktivníme tak jinak velmi dobře fungující městskou službu.

Praha bez uzavřených bytových areálů.

Jak?

Úprava Pražských stavebních předpisů.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Přestaneme s povolováním velkých uzavřených neprůchozích areálů novostaveb, tzv. gated communities. Každá nová rozsáhlá budova tak bude poskytovat průchozí cesty a služby pro široké okolí a tím bude lépe zapojena do města.

Oživené břehy vodních ploch.

Jak?

Vypracování studie, pilotní realizace.

Do kdy?

Do 4 let a do dne, výrazný posun v přípravě do 2 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Zrevidujeme pravidla pro využívání břehů a náplavek Vltavy a jejich přítoků s důrazem na čistotu, prioritu pěších, napojení na veřejnou dopravu, podporu drobných barů a kaváren. Rozšíříme tak prostory pro rekreaci u řek a říček a podpoříme jejich smysluplné komerční využití. Budeme dbát na dodržování pravidel.

Jasná pravidla pro výstavbu v Praze.

Jak?

Ustanovení právní závaznosti existujících dokumentů.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Martin Tománek
Zařídíme, aby již existující pravidla pro investory a městské části byla právně vymahatelná: například lépe přístupné nástupní ostrůvky pro tramvaje, rozumná výška novostaveb, dostupnější přechody. Usnadníme tak investorům novou výstavbu stanovením jasných pravidel a dosáhneme kvalitního veřejného prostoru v nových projektech.

Lepší život nejen v centru, ale také na sídlištích.

Jak?

Deklarace rady. Příprava projektových dokumentací a jejich realizace.

Do kdy?

Do 2 let a do dne bude spuštěn pilotní projekt. Následná realizace do šesti let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Zavedeme projekt systematické revitalizace sídlišť, posílíme péči o čistotu a zeleň na jejich území a přestaneme s nekoncepčním zastavováním jejich volných ploch. Zlepšíme tak životní prostředí pro stovky tisíc Pražanů.

Více předzahrádek.

Jak?

Bude zadáno TSK a příslušným odborům magistrátu.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Zjednodušíme proces povolování předzahrádek a definujeme jasná pravidla pro jejich umisťování a vzhled vedoucí k optimálnímu obohacení veřejného prostoru. V oblastech s tímto potenciálem, například na sídlištích a v rezidenčních lokalitách, snížíme nebo zrušíme poplatek za jejich zřízení. Bez významnější ztráty příjmů tak oživíme veřejný prostor a podpoříme místní podniky.

Přizpůsobíme dopravu městu, nikoliv město dopravě.

Jak?

Zlepšení procesů přípravy.

Do kdy?

Průběžně podle připravovaných projektů

Garant

Martin Tománek Adam Scheinherr
Změníme způsob plánování výstavby tak, aby nákladná výstavba městské infrastruktury byla provázána s koncepčními úpravami jejího okolí. Nelze například postavit stanici MHD doprostřed pole a čekat, jak se s tím město samo vyrovná, jako tomu bylo v minulosti. Pomůžeme tak smysluplnému rozvoji města a rozvoji kvality veřejného prostoru.

Stabilní podmínky pro investory.

Jak?

Dopracování Metropolitního plánu.

Do kdy?

Do 4 let a do dne.

Garant

Martin Tománek Petr Zeman
Se zohledněním připomínek Pražanů, městských částí a města dopracujeme Metropolitní plán a vyrovnáme se s problémem s předvídatelností zástavby. Tím vytvoříme stabilní prostředí pro investory a podpoříme novou výstavbu.

Ohleduplná a rozumná nová výstavba

Jak?

Dopracování Metropolitního plánu.

Do kdy?

Do 4 let a do dne.

Garant

Martin Tománek Petr Zeman
Podpoříme novou výstavbu a zastavování brownfieldů. Prosazením jasných a vymahatelných pravidel změníme dnešní situaci, kdy se odvažují investovat do výstavby pouze velké developerské firmy, které se naučily v pražském systému fungovat.

Zrychlení stavebního řízení na maximálně dva roky. Dodržování lhůt. Zrácení doby projednávání odvolání. Scelování problematických parcel. Systematická příprava infrastruktury pro rozvojová území. Otevření stavebních uzávěr. Oddělení pro harmonizaci protichůdných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Jak?

Dopracování Metropolitního plánu. Nová oddělení pro potřebnou agendu. Rozpočtové opatření.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Martin Tománek
Zkrátíme termíny magistrátu při vyřizování odvolání. Dáme dostatek peněz na takové ohodnocení pracovníků stavebních úřadů, že přitáhneme dostatený počet kvalifikovaných lidí. Zřídíme nová oddělení pro potřebnou agendu.

Praha průchozí.

Jak?

Inventarizace možností zprůchodnění ve stávající zástavbě. Zohlednění těchto požadavků při povolování nových staveb.

Do kdy?

Inventarizace do 2 let a do dne. 

Garant

Martin Benda Adam Scheinherr
V centru města podpoříme stávající průchody a pasáže a zasadíme se o vznik nových. Na okraji města vybudujeme nová pěší a cyklistická spojení, částečně vedoucí podél vodních toků, skrz zeleň nebo zklidněnými ulicemi. Zprůchodníme tak město a obyvatelům zlepšíme životní prostředí.

Dostupné bydlení mj. skrze rozšíření fondu městských bytů.

Jak?

Založení městského správce nemovitostí. Audit současných nájemních smluv. Pravidelné revize pravidel a procesu pronájmů. Pasportizace nevyužitých bytů v majetku magistrátu (včetně nevyužitých bytů městských částí) v nevyhovujícím technickém stavu. Nabídka prostředků městským částem pro opravu bytů a možnost odsvěření nevyužitého majetku. Stanovení společných kritérií výběru nájemníků sociálních bytů.

Do kdy?

Audit do rok a a do dne; pasportizace majetku do 2 let a do dne; podpora projektů do šesti měsíců a do dne.

Garant

Martin Benda Kamil V. Mareš Jakob Hurrle
Zastavíme prodej zbylých bytů v majetku města, pronajmeme ty neobsazené a celý systém zefektivníme a zpřehledníme. Kromě příjmu z pronájmů tak pomůžeme běžným i chudým lidem ke slušnému bydlení za rozumnou cenu. Další byty budeme cílevědomě přikupovat a zasmluvňovat ve smlouvách o spolupráci s investory. Vytvoříme tak systém městského dostupného nájemního bydlení.

Investoři pomáhají rozvoji města.

Jak?

Prověření možnosti zřízení městského developera, plánovací smlouvy, smlouvy o spolupráci. Oddělení vypočítávající zátěž nových projektů pro město.

Do kdy?

Prověření možnosti do roka a do dne.  

Garant

Martin Tománek Petr Zeman
Stanovíme jasné nároky při jednání s investory o nové výstavbě: minimální počet obchodů, spolupráce na dostupnosti školek, škol, domovů pro seniory a osoby s postižením a další. Současné postupy svou nejasností brání nové výstavbě a vytváří prostor pro korupci. Pomůžeme tak rozvoji živého města pro všechny a nové bytové výstavbě.

Dostupné bydlení v novostavbách.

Jak?

Prověření možnosti zřízení městského developera, plánovací smlouvy a smlouvy o spolupráci.

Do kdy?

Prověření možnosti do roka a do dne.  

Garant

Martin Benda
Stanovíme jasné nároky na podíl dostupných a sociálních bytů v nové výstavbě v celé Praze. Předejdeme tak vzniku chudých čtvrtí, zachováme pestrost města a pomůžeme méně majetným lidem k bydlení.

Šetrné hospodaření s energiemi.

Jak?

Zavedení energetického managementu. Zavedení nástroje EPC.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Petr Zeman
Starost o životní prostředí bude stejně důležitá jako snižování nákladů. Pomůžeme tak zlepšit životní prostředí a zároveň šetřit energiemi.

Chytré město jako nástroj větší šetrnosti.

Jak?

Zadání revizní studie a vypsání nových projektů.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Dnes je program chytrého města především marketingovým trikem a nástrojem pro přerozdělování peněz. Zrevidujeme tento program podle inspirace ze zahraničí, aby v něm šlo o lepší hospodaření s majetkem a šetrnost k životnímu prostředí.

Obchodní centra dostupná hromadnou dopravou.

Jak?

Úprava Pražských stavebních předpisů.

Do kdy?

Do 4 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Jasnou změnou pravidel přestaneme s povolováním výstavby obchodních center, která jsou napojena pouze na automobilovou dopravu a zvláštní autobusové linky. Pomůžeme tak jejich dopravní dostupnosti, snížíme dopravní zátěž a přispějeme k organickému rozvoji města.

Univerzity, školy a státní instituce v centru města.

Jak?

Deklarace rady.

Do kdy?

Do týdne a do dne.

Garant

Martin Tománek Martin Benda
Začneme systematicky podporovat ponechání a rozvoj úřadů, škol a univerzit a dalších významných institucí v centru města. Zlepšíme tak jejich dostupnost a pomůžeme Praze dostát její úloze hlavního města jako centra vzdělání, nejen turistické atrakce.

Napravíme špatný stav areálu nemocnice Bulovka.

Jak?

Zadání projektu rekonstrukce. Zahájení rekonstrukce.

Do kdy?

Dílčí úpravy do roka a do dne, vypracování projektu do 2 let a do dne, zahájení rekonstrukce do 4 let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Areál této nemocnice, jež je ve vlastnictví hlavního města Prahy, je v alarmujícím stavu. Zahájíme rekonstrukci areálu a budov nemocnice, aby se Bulovka stala špičkovou metropolitní klinikou.

Zřízení památníku Jana Palacha a Josefa Toufara.

Jak?

Jednání s majiteli budovy o odkupu, a v případě, že se podaří sanatorium vykoupit, příprava projektu na důstojný památník.

Do kdy?

Jednání s majiteli o odkupu bude zahájeno ihned. Projekt bude zadán okamžitě, pokud se podaří sanatorium koupit, realizace do 3 let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Budeme usilovat o odkoupení Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, kde bychom chtěli zřídit památník na počest Jana Palacha, který zde zemřel na následky popálenin po svém sebeobětování, a Josefa Toufara, umučeného StB. Zároveň tak přivedeme život do nyní prázdné a chátrající budovy.

Podpoříme smysluplnou turistiku.

Jak?

Jednání magistrátu a Prahy 1, společná deklarace a akční plán. Reorganizace Pražské informační služby.

Do kdy?

Do 4 let a do dne.

Garant

Martin Benda
Využijeme Pražské informační služby, informační centra městských částí a další nástroje k podpoře dlouhodobého cestovního ruchu – přilákání návštěvníků kongresů, kulturních festivalů a dalších akcí – což  je výnosnější a ke městu šetrnější způsob turistiky. Podpoříme tak i části města mimo centrum a zpříjemníme je jak pro turisty, tak pro jejich obyvatele.

Širší nabídka turistických tras.

Jak?

Jednání magistrátu a Prahy 1, společná deklarace a akční plán. Reorganizace Pražské informační služby.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Martin Benda
Využijeme Pražské informační služby informační centra městských částí a další nástroje k rozptýlení turistů i mimo hlavní trasy, především mimo Královskou cestu. Odlehčíme tak centru města a zpříjemníme jej jak pro turisty, tak pro obyvatele.

Podpoříme turisty z Česka.

Jak?

Reorganizace Pražské informační služby.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Martin Benda
Zaměříme podporu turismu i na návštěvníky z České republiky, kteří jsou dnes často opomíjeni. Podpoříme tak úlohu Prahy jako hlavního města významného pro českou historii a kulturu.

Spolupráce městských organizací v turistickém ruchu.

Jak?

Deklarace rady, rozhodnutí rady.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Petr Zeman Kamil V. Mareš
Rozjedeme dnes váznoucí koordinaci Obecního domu, národní kulturní památky Vyšehrad, Výstaviště a dalších organizací města a městských částí v oblasti turismu, jako jsou informační centra či školy. Budeme se tak moci zaměřit na určité typy návštěvníků a najít příležitosti k rozvoji společného programu.

Spolupráce s národními institucemi turistického ruchu.

Jak?

Pracovní skupiny složené z magistrátu a dalších organizací.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Martin Benda
Vytvoříme společnou strategii a rozjedeme váznoucí spolupráci s Národní galerií, Národním divadlem a dalšími institucemi v oblasti kultury a turistického ruchu. Budeme se tak moci zaměřit na určité typy návštěvníků a najít příležitosti k rozvoji společného programu.

Praha jako kulturně-inovativní metropole.

Jak?

Podpora vzniku kulturně inovativních center - Colloredo Mansfeld, Clam Gallas,Tržnice apod. Vyhodnocení využitelnosti budov. Koordinace s grantovou politikou odboru kultury.

Do kdy?

Vyhodnocení využitelnosti do 1 roka a do dne.

Garant

Petr Zeman Kamil V. Mareš , Hana Třeštíková
Začneme využívat prázdných budov v majetku města k podpoře vzniku kreativních a inovativních center v Praze, v nichž se propojuje byznys s kulturou, výzkumem a inovacemi. V úvahu přichází Colloredo  Mansfeldský palác, Clam Gallasův palác, Radniční domy na Malém náměstí 6–12, Kafkův dům na náměstí Franze Kafky 24, Desfourský palác a Fuchsova kavárna na Štvanici. S tímto majetkem budeme aktivně pracovat a využijeme jej jako nenákladnou podporu kreativity a živé kultury.

Podpora malých a středních podniků.

Jak?

Průzkum zpětné vazby od podnikatelů formou pracovních skupin.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Vytvoříme strategii rozvoje a podpory malých a středních podniků. Podpoříme takto pestrost podnikatelského prostředí v Praze, služeb pro její obyvatele a různorodost pracovních nabídek.

Spolupráce se studenty vysokých škol.

Jak?

Jednání s univerzitami.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Martin Benda
Ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy nabídneme studentům témata závěrečných prací souvisejících s Prahou, budeme se studenty spolupracovat na jejich zpracování například poskytnutím informací. Podpoříme tak studenty a univerzity a získáme zajímavé informace a nápady pro rozvoj města.

Spolupráce s vysokými školami a neziskovými organizacemi.

Jak?

Zahájení platformy pro spolupráci.

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Zavedeme pracovní skupiny, v nichž se budou setkávat odborníci z vysokoškolského prostředí s odborníky z neziskových organizací a úředníky magistrátu. Zapojíme tak univerzity do dění ve městě a získáme zajímavé informace a nápady pro rozvoj města.

Informace pro investory i v angličtině.

Jak?

Bude zadáno IPR.

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne.

Garant

Martin Benda
Přeložíme a budeme udržovat informační systém územního rozvoje města v angličtině a případně dalších jazycích. Pomůžeme tak zahraničním investorům rozvíjet inovace v Praze.

Informace o pronájmech nebytových prostor na jednom místě.

Jak?

Bude zadáno příslušným odborům magistrátu.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Martin Tománek Kamil V. Mareš
Vytvoříme seznam pronájmů nemovitostí v majetku města v celé Praze. Pomůžeme tak začínajícím podnikům, umělcům a živnostníkům s hledáním vhodných prostor.

Podpora inovativních center.

Jak?

Návrh na vyčlenění území.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař Martin Tománek Kamil V. Mareš
Ve spolupráci se soukromými investory a pomocí pronájmů obecních nemovitostí budeme systematicky podporovat zóny pro výzkum a vývoj. Pomůžeme tak rozvoji inovací v Praze a jejímu zviditelnění na mapě Evropy.

Hospodaření města ohleduplné k životnímu prostředí.

Jak?

Deklarace, usnesení Rady magistrátu.

Do kdy?

Do 3 měsíců a do dne.

Garant

Martin Tománek, Kamil Kamil V. Mareš
Zavedeme, aby se městské organizace, včetně například školních jídelen, při nakládání s odpadem řídily touto posloupností: 1) prevence 2) minimalizace 3) recyklace 4) energetické využití 5) skládkování. Při povolování akcí ve veřejném prostoru budeme vyžadovat použití systému vratných kelímků. Půjdeme tak příkladem v hospodaření s ohledem na životní prostředí.

Parky mají mít své zahradníky, sídlištní zeleň má mít své správce.

Jak?

Vytvoření systému správy městské zeleně. Bude zadáno IPR a TSK.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Martin Benda
Dnes je správa zeleně a parků často organizována z kanceláří odborů životního prostředí či TSK a práce je občas neefektivně zadávaná ve veřejných zakázkách. Vytvoříme přehled městské zeleně, vyjasníme majetkové vztahy a zavedeme funkce zahradníků a správců. Bez větších nákladů tak zkvalitníme a systematizujeme péči o zeleň. Městské části dostanou dostatečné finance na to, aby se staraly o zeleň v ulicích na svém území.

Dešťová voda k zavlažení města.

Jak?

Strategie nakládání s dešťovou vodou bude zadána IPR. Implementace napříč odbory.

Do kdy?

Vytvoření strategie do roka do dne, první realizace do 2 let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Vytvoříme strategii nakládání s dešťovou vodou, začneme ji zadržovat ve městě místo vypouštění do kanalizace. Zlepšíme tak klima v parných letních měsících, ušetříme za provoz čističky odpadních vod a pomůžeme životnímu prostředí.

Zeleň a vodní plochy jako zlepšení životního prostředí ve městě a příprava na klimatické změny.

Jak?

Důsledné prověření možností a uplatňování těchto požadavků při schvalování projektů a při povolování uložení sítí.

Do kdy?

Prověření do 2 let a do dne; uplatňování požadavků průběžně

Garant

Petr Zeman
Dáme prioritu výsadbě nové zeleně a stromů v ulicích a zakládání nových vodních ploch nejen pro zpříjemnění životního prostředí, ale i jako přípravu na klimatické změny a stále parnější léta.

Vítkov jako místo odpočinku s vyhlídkou na Prahu.

Jak?

Bude zadáno IPR.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Tomáš Císař
Zpřístupníme vrch Vítkov i z karlínské strany a zavedeme na něm pěší vyhlídkové trasy. Bez větších nákladů tak propojíme s městem významnou plochu zeleně s výhledem na Prahu.

Dostavba parku U Čeňku.

Jak?

Zahájení spolupráce s Prahou 14.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Petr Zeman
Dokončíme park U Čeňku v Praze 14 a otevřeme tak velkou plochu zeleně v blízkosti jednoho z největších sídlišť v Praze.

Podpora komunitních zahrádek a zahrádkářských kolonií.

Jak?

Bude zadáno IPR.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Martin Tománek
Vytvoříme systém podpory komunitních zahrádek a zahrádkářských kolonií jako systému poloveřejné zeleně. Pomůžeme tak rozvoji životního prostředí.

Z Holešovic do Karlína po lávce.

Jak?

Realizace OSI.

Do kdy?

Do 4 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský; Lenka Burgerová
Zrealizujeme projekt lávky z Holešovic do Karlína, který jsme iniciovali v Praze 7, a zlepšíme tím propojení těchto dvou městských částí pro pěší a cyklisty.

Rychlá zlepšení pro cyklisty.

Jak?

Konzultace s IPR, komise pro cyklodopravu.

Do kdy?

Zahájení do měsíce a do dne. Realizace průběžně.

Garant

Adam Scheinherr
Odstraníme nejproblematičtější místa cyklostezek. Prioritně budou provedeny ty úpravy, kde jen malými úpravami lze dosáhnout velkého zvýšení komfortu pro cyklisty i pro všechny ostatní.

Rychlá zlepšení pro pěší.

Jak?

Konzultace s IPR, Praha pro pěší, Chodci sobě.

Do kdy?

Zahájení do měsíce a do dne. Realizace průběžně.

Garant

Adam Scheinherr
Projdeme cesty pro pěší a jejich nejkritičtější místa. Zjistíme, kde je možné provést co nejrychleji úpravy a kde jen malými úpravami lze dosáhnout velkého zvýšení komfortu pro pěší i pro všechny ostatní.

Pouliční cykloopravny.

Jak?

Vybavení stojanů základním nářadím buď z vlastních zdrojů nebo od sponzora.

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Nejvytíženější stojany pro kola vybavíme základním nářádím pro opravu kola.

Dokončení malého městského okruhu.

Jak?

Vyhodnocení studií. Zpracování projektové dokumentace.

Do kdy?

Rozhodnutí do roka a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zasadíme se o dokončení městského okruhu, který by zlepšil dopravní situaci v Praze a ulevil některým městským částem. O konkrétní variantě se rozhodneme na základě právě vytvářené studie. Zamezíme, aby rozpočet směřoval pouze do jedné stavby v jedné části města a umožníme tak zlepšení životního prostředí po celém městě.

Dokončení vnějšího Pražského okruhu.

Jak?

Spolupráce se zúčastněnými - obcemi, Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy, městkými částmi. Pracovní skupina.

Do kdy?

Nezbytné kroky zahájíme ihned

Garant

Adam Scheinherr
Uděláme z dokončení vnějšího Pražského okruhu dopravní prioritu. I když stavbu financuje stát, pomůžeme například vykupováním pozemků. Dokončení okruhu výhledově pomůže odvést dopravu z centra a z mnoha dalších městských částí, jako jsou Spořilov a Vysočany.

Plynulejší a tišší doprava.

Jak?

Bude zadáno IPR, TSK a DPP.

Do kdy?

Zadání ihned

Garant

Vypracujeme revizi stavu ulic s důrazem na zajištění plynulé dopravy pro automobily a využití moderních technologií pro její ztišení (např. využití nástupních ostrůvků a kolejí s protihlukovými materiály, tichý asfalt). Zlepšíme tak životní prostředí v zatížených částech města a zklidníme dopravu.

Rychlá zlepšení pro řidiče aut a autobusů.

Jak?

Bude zdáno TSK ve spolupráci s DPP a ROPID.

Do kdy?

Zadání ihned

Garant

Adam Scheinherr
Projdeme silniční síť a vytipujeme její nejkritičtější místa. Zjistíme, kde je možné provést co nejrychleji úpravy a kde jen malými úpravami lze dosáhnout zvýšení komfortu pro řidiče aut i pro všechny ostatní (chytře řízené křižovatky, kruhové objezdy).

Rozumná regulace sdílené dopravy a taxi.

Jak?

Koordinace vytvoření pracovní skupiny se zástupci ministerstva, taxislužeb, UBER.

Do kdy?

Zahájení ihned

Garant

Adam Scheinherr
Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy podpoříme alternativní taxislužby typu Uber či Liftago jako efektivní služby individuální dopravy a zároveň srovnáme podmínky pro různé formy taxislužby. Zlepšíme tak osobní přepravu po městě a podpoříme férové podnikání.

MHD proti smogu.

Jak?

Dohoda s DPP

Do kdy?

Do tří měsíců a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
V případě vyhlášení smogové situace podpoříme kvůli psychologickému dopadu hromadnou dopravu zcela zdarma.

Dopravní značky s rozumem.

Jak?

Spolupráce s ministerstvem dopravy, městskými částmi a dopravní policií.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Pokusíme se zřídit dopravní značky o menších rozměrech, které nebudou omezovat tvář veřejného prostoru. Provedeme revizi dopravního značení a zábradlí, zda je v souladu s nezbytnou potřebou.

Zlepšení ochrany ovzduší před emisemi pevných částic.

Jak?

Intenzivní jednání s PČR a STK popřípadě inicujeme legislativní změny.

Do kdy?

S okamžitou platností

Garant

Adam Scheinherr
Budeme vyžadovat uplatnění postihů automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic. Až za 70 % emisí pevných částic může pouze 5-10 % neukázněných řidičů.

Podpoříme elektromobilitu.

Jak?

Bude zadáno při nákupu nových vozů.

Do kdy?

S okamžitou platností

Garant

Adam Scheinherr
Začneme od Magistrátu hl.m.Prahy a příspěvkových organizací (Městská policie, magistrát, sociální služby), čímž pomůžeme zajistit potřebnou infrastrukturu a pomůžeme snížit imise v Praze.

Jak?


Do kdy?


Garant

Zasadíme se o rychlou a citlivou rekonstrukci Libeňského mostu.

Jak?

Projekt a povolení do konce volebního období

Do kdy?

Do 4 let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Bude tak zachován jediný most s kubistickými prvky na světě a zároveň se co nejméně omezí automobilová a tramvajová doprava. Při opravách mostu musí být zajištěna objízdná trasa. Proto projekt připravíme zároveň s vybudováním nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem. Ten může následně při uzavírce sloužit pro objízdnou trasu.

Pomoc přetížené lince metra C.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Zahájení zkušebního provozu do 18 měsíců a do dne, vyhodnocení do dvou let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme na zkušební dobu a případně dlouhodobě autobusovou linku po Magistrále nejen v noci, ale i ve dne. Pomůžeme tím přetíženému metru C a urychlíme přesun hromadnou dopravou po Praze. Autobusová linka bude nejen alternativou k metru, ale poskytne rychlé spojení na kratší vzdálenosti. Zlepšíme tak hromadnou obslužnost ve směru metra D ještě před jeho dokončením.

Posílení městské hromadné dopravy v severojižním směru.

Jak?

Bude zadáno TSK.

Do kdy?

Zahájení zkušebního provozu do 18 měsíců a do dne, vyhodnocení do dvou let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme na zkušební dobu a případně dlouhodobě autobusy na magistrále. Pomůžeme tím přetíženému metru C, získáme čas na vyhodnocení projektu metra D a urychlíme přesun hromadnou dopravou po Praze.

Posílení městské hromadné dopravy v severojižním směru a mezi břehy Vltavy.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Zahájení zkušebního provozu do 18 měsíců a do dne, vyhodnocení do dvou let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme na zkušební dobu a případně dlouhodobě novou autobusovou linku z Písnice, přes Libuš, Nové dvory, Nemocnici Krč, Kačerov a dále po Severojižní Magistrále až na Střížkov. Urychlíme tak přesun mezi břehy a do centra Prahy.

Lepší doprava z Libuše a okolí.

Jak?

Bude zadáno ROPID a DPP.

Do kdy?

Dokončení do 4 let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Dáme prioritu prodloužení tramvají z Modřan na Libuš a návaznosti tramvají na vlaky z nádraží Modřany. Urychlíme tak dopravu z Libuše a okolí do centra i bez nutnosti čekat na dostavbu metra.

Tramvaje z Podolí na Budějovickou.

Jak?

Bude zadáno ROPID a DPP.

Do kdy?

Příprava dokumentace a zahájení stavby do 4 let

Garant

Adam Scheinherr
Dáme prioritu stavbě tramvajové trati z Podolí přes Olbrachtovu a Budějovickou do Michle. Urychlíme tak dopravu v této části města bez nutnosti čekat na stavbu metra D.

Nádraží Vršovice propojíme s nám. Bří Synků.

Jak?

Spolupráce se SŽDC.

Do kdy?

Do 5 let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Podpoříme projekt SŽDC k co nejrychlejšímu propojení nádraží Vršovice s náměstím Bratří Synků podchodem.

Posílení městské hromadné dopravy na levém břehu Vltavy a do Troji.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Zahájení zkušebního provozu do 8 měsíců a do dne, vyhodnocení do 14 měsíců a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme na zkušební dobu a případně dlouhodobě autobusovou linku tunelem Blanka. Výrazně tak urychlíme přesuny hromadnou dopravou po Praze, například z Troji nebo Dejvic na Smíchov.

Lepší zapojení vlaků do systému městské hromadné dopravy.

Jak?

Pověření IPR vytvořením pracovní skupiny se SŽDC.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zintenzivníme váznoucí spolupráci se Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami na rekonstrukci železnice a napojení vlaků na městskou hromadnou dopravu. Lépe tak využijeme existujících asi 160 kilometrů kolejí a zlepšíme dopravní dostupnost centra z okrajů Prahy a Středočeského Kraje.

Posílení vlakových spojů do centra.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Necháme si vypracovat analýzu kapacit železničních tratí, abychom zjistili, ve kterých jsou dnes rezervy. Zjistíme tak možnosti využití existujících asi 160 kilometrů kolejí pro poměrně levný rozvoj městské hromadné dopravy a zlepšíme dopravní dostupnost centra z okrajů Prahy a Středočeského Kraje.

Častější spoje z Modřan a Vysočan.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Posílíme na zkušební dobu a případně dlouhodobě počet vlakových spojů z Nádraží Modřany až na Nádraží Vysočany. Výrazně tak urychlíme některé přesuny hromadnou dopravou po Praze. Hromadná doprava se v tomto úseku tímto zjednoduší a zrychlí již před dostavbou metra D.

Alternativní cesta na letiště.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme na zkušební dobu a případně dlouhodobě autobusovou linku z letiště Václava Havla na Nádraží Ruzyně a navýšíme počet vlakových spojů z Nádraží Ruzyně do centra (interval 15 minut). Vytvoříme tak alternativu k přetíženým spojům z Nádraží Veleslavín s dobrou dostupnosti na metro A (Hradčanská), B (Masarykovo nádraží) i C (Vltavská) a zajistíme tak pohodlnější cestu z letiště ještě před stavbou "rychlodráhy."

Rychlejší a přesnější městská hromadná doprava.

Jak?

Bude zadáno TSK.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme přednostní průjezd autobusů a tramvají na všech křižovatkách. Spoje tak budou jezdit rychleji a s menším zpožděním, aniž by výrazně omezily automobilovou dopravu.

Komfortní městská hromadná doprava.

Jak?

Bude zadáno DPP, IPR.

Do kdy?

Do 7 let a do dne by měly být všechny autobusové spoje nízkopodlažní a všechny nové autobusy s klimatizací.

Garant

Adam Scheinherr
Budeme investovat do klimatizovaných autobusů a vyššího komfortu cestujících městské hromadné dopravy. Zpracujeme analýzu možnosti zavedení pouze nízkopodlažních tramvají. Pomůžeme tak zatraktivnit městskou hromadnou dopravu pro ty, kdo ji dnes nevyužívají. Umožníme zakoupení jízdenek platbami kartou.

Přehledné cestování městskou hromadnou dopravou.

Jak?

Bude zadáno DPP.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Budeme investovat do interiéru a informačního systému, mimo jiné navigačního systému pro nástu či výstup z metra. Pomůžeme tak zpřehlednit městskou hromadnou dopravu a zatraktivnit ji i pro ty, kdo ji dnes nevyužívají.

Komfortnější železniční doprava.

Jak?

Jednání se MD, SŽDC a ČD.

Do kdy?

Zahájení jednání ihned

Garant

Adam Scheinherr
Vyjednáme s ČD i ostatními dopravci výměnu starých vlakových souprav, zvláště těch starších než 50 let, za moderní klimatizované a nízkopodlažní jednotky. Pomůžeme tak zatraktivnit městskou hromadnou dopravu pro ty, kdo ji dnes nevyužívají.

Vltava jako pojítko, ne jako bariéra.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Prověříme možnosti rozšíření přívozů tam, kde chybí mosty, a zavedení vodní tramvaje. Tím dosáhneme lepší propojení Prahy městskou hromadnou dopravou. Vyzkoušíme zimní režim těch nejvytíženějších.

Posílení přívozu mezi Smíchovem a Podolím.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Na zkušební dobu a případně dlouhodobě posílíme přívoz P3 z Lihovaru na Veslařský ostrov a zajistíme tak lepší spojení městskou hromadnou dopravou mezi Smíchovem a Podolím, pro pěší a cyklisty. Zanalyzujeme možnosti zimního provozu.

Posílení přívozu mezi náplavkami a Císařským ostrovem.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Na zkušební dobu a případně dlouhodobě posílíme přívoz P5 ze Smíchovské náplavky přes Výtoň na Císařskou louku a zajistíme tak lepší propojení Prahy městskou hromadnou dopravou, pro pěší i pro cyklisty.

Obnovení přívozu v centru.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Do roka a půl a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Na zkušební dobu a případně dlouhodobě posílíme přívoz P4 z Národního divadla přes Střelecký a Slovanský ostrov na Dětský ostrov a zajistíme tak lepší propojení centra městskou hromadnou dopravou.

Propojení Středočeské a Pražské hromadné dopravy.

Jak?

Vytvoření pracovní skupiny ROPID a SID.

Do kdy?

Do půl roku a do dne.

Garant

Adam Scheinherr
Lépe navážeme autobusové spoje zajišťované Středočeským krajem na městskou hromadnou dopravu, zlepšíme váznoucí spolupráci se Středočeským krajem. Bez velkých nákladů tak posílíme hromadnou dopravu.

Jedna jízdenka na všechny autobusy.

Jak?

Vytvoření pracovní skupiny ROPID a SID.

Do kdy?

Proces zahájíme ihned

Garant

Adam Scheinherr
Stejně jako dnes platí po Praze jízdenka městské hromadné dopravy ve vlacích, zařídíme, aby fungovala i v autobusech Středočeského kraje. Bez velkých nákladů tak posílíme hromadnou dopravu.

Malé zásahy místo nákladných dopravních staveb.

Jak?

Bude zadáno IPR, TSK.

Do kdy?

Zahájíme ihned

Garant

Adam Scheinherr
Vyhodnotíme nákladné dopravní projekty a zvážíme, jestli více menších zásahů, jako třeba zavedení kvalitnějších autobusových linek, nepomůže městské dopravě lépe a dříve.

Lepší návaznost vlaků na Masarykově nádraží.

Jak?

Bude zadáno ROPID.

Do kdy?

Bude zadáno ihned

Garant

Adam Scheinherr
Vyhodnotíme možnosti propojit příměstské spoje na Masarykově nádraží: vlak, který přijede z jednoho směru, by mohl ihned pokračovat v dalším směru. Pro podstatnou část cestujících by to znamenalo vyhnutí se přestupu a zrychlení cesty.

Kolo v městské hromadné dopravě všude zdarma.

Jak?

Bude zadáno ROPID ve spolupráci s ČD.

Do kdy?

Bude zadáno ihned

Garant

Adam Scheinherr
Zařídíme možnost přepravy jízdního kola zdarma na všech úsecích tramvají a vlaků v rámci PID.

Plynulejší jízda tramvají.

Jak?

Bude zadáno DPP ve spolupráci s ROPID a DPP.

Do kdy?

Bude zadáno ihned

Garant

Adam Scheinherr
Vyhodnotíme trasy tramvajových tratí a zjistíme, kde je možné provést rychlé úpravy, a kde lze jen malými úpravami dosáhnout velkého zvýšení komfortu přepravy. Pomůžeme tak zatraktivnit městskou hromadnou dopravu pro ty, kdo ji dnes nevyužívají, a zpříjemnit všem cestování např. úpravami přednosti na všech světelných křižovatkách.

Přehled kulturních akcí a institucí.

Jak?

Současná analýza IPR, odbor kultury magistrátu, ve spolupráci s Czech Tourism. Jednou ročně aktualizovaná tištěná verze. Digitální verze aktualizovaná jednou denně (spolupráce s GoOut a dalšími prodejci).

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
V češtině a v cizích jazycích vytvoříme mapu a kalendář divadelních představení, výstav a dalších kulturních akcí pokrývající nejen velké instituce, ale i malé projekty. Obojí bude v tištěné verzi i na webu. Vytvoříme také přehled s ohledem na dramaturgii, cílové skupiny i finanční náklady, který nám umožní vytipovat bílá místa na kulturní mapě.

Kultura nejen v centru Prahy.

Jak?

Nastavení podmínek grantové politiky. Rešerše v rámci komunit - osobní setkání se zástupci kulturních projektů.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
Zavedeme podporu kulturních projektů mimo centrum, zejména těch, které vznikly z iniciativy místních komunit. Podpoříme tak rozvoj kulturního dění po celé Praze a svébytný charakter jejích historických částí. Například aktivity typu Zažít město jinak, „Nesedím, sousedím“ či Den architektury.

Pestrá nabídka kultury.

Jak?

Změna pravidel výběrových řízení: ne podle osob ředitelů, ale podle projektů a projektových týmů.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
V institucích, které patří městu, budeme podporovat takový kulturní program, který dohromady vytvoří pestrou nabídku. Budeme usilovat o to, aby například v jedné oblasti nebylo pět divadel s podobným programem. Podpoříme tak rozvoj různorodého kulturního dění po celé Praze a zamezíme tomu, aby si instituce zbytečně konkurovaly.

Stabilní podpora kulturních institucí.

Jak?

Jednání s Ministerstvem kultury o propojení systému přidělování grantů, příprava jednotného elektronického systému. Zavedení zpravodajů – odborníků z jiných měst, kteří přečtou všechny projekty ze své oblasti a předloží grantové komisi návrhy s odůvodněním. Docílíme tím, že každý rozhodující člen grantové komise bude mít přehled o všech projektech, které žádají o podporu.

Do kdy?

Do 1 roku

Garant

Hana Třeštíková
Zavedeme koordinaci grantů s Ministerstvem kultury a posílíme počet grantových hodnotitelů. Snížíme tak nejistotu kulturních institucí ohledně jejich finanční budoucnosti a zlepšíme rozhodování o přidělení grantů.

Podpora uchazečů o kulturní granty.

Jak?

Bude zadána změna pravidel odboru kultury a památkové péče.

Do kdy?

Bude zadáno ihned

Garant

Hana Třeštíková
Vytvoříme přehledný návod, jak uspět ve výběrovém řízení a při podávání grantů. Rozdělování financí tak bude více určeno schopností připravit dobrý projekt než schopností vyplnit formuláře.

Přístupná kultura.

Jak?

Koordinace mezi zástupci institucí. Vyčlenění peněz z rozpočtu.

Do kdy?

Bude zadáno ihned

Garant

Hana Třeštíková
Otevřeme muzea, galerie a další instituce ve správě Magistrátu dvakrát do roka Pražanům za příznivou cenu – za cenu jedné vstupenky bude druhá zdarma. Navážeme tak na úspěch Muzejní noci ve zpřístupňování kultury, ale formou, která je vstřícná i vůči seniorům nebo rodinám s dětmi.

Dostupná kultura pro rodiny.

Jak?

Spolupráce s kulturními institucemi

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
Zavedeme snížené rodinné vstupné pro rodiny s třemi a více dětmi.

Mezinárodní spolupráce v kultuře.

Jak?

Spolupráce se zastupitelskými úřady a Českými centry na jedné straně a na straně druhé navázání spolupráce s kulturními centry zemí, které mají v Praze zastoupení.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
Dáme prioritu kulturním projektům s mezinárodním přesahem, začneme využívat kontaktů s více než dvaceti partnerskými městy – Berlínem, Paříží, Jeruzalémem. Podpoříme tak význam Prahy jako mezinárodního kulturního centra a nabídneme Pražanům nevšední projekty.

Kongresové centrum jako centrum kultury.

Jak?

Analýza současného stavu a dramaturgie prostoru a využití.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
Vypracujeme plán využití potenciálu Kongresového centra pro podporu kulturních akcí podobně, jak je tomu ve významných evropských městech.

Výstaviště Holešovice jako centrum kultury.

Jak?

Spolupráce s Rozvojovými projekty Praha a.s.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Hana Třeštíková Kamil V. Mareš
Vypracujeme plán využití potenciálu Výstaviště Holešovice pro podporu kulturních akcí podobně, jak je tomu ve významných evropských městech. Budeme spolupracovat se správcem Výstaviště na tom, aby rozlišoval mezi ziskovými akcemi a prestižními nebo vysoce kulturními a podle toho nastavoval podmínky pronájmu tak, aby se Výstaviště otevřelo i menším nebo méně komerčním akcím. Podpoříme tak živou kulturu a využijeme historickou budovu k jejímu původnímu účelu.

Koordinování kulturních akcí.

Jak?

Navazuje na zmapování kulturních institucí. Dvakrát ročně velká setkání a během roku menší setkání po oborech.

Do kdy?

Ihned

Garant

Hana Třeštíková
Zavedeme pravidelná setkávání kulturních aktérů (zástupců divadel, galerií, umělců a dalších) na celopražské úrovni, podobně, jako je dnes pořádáme v Praze 7. Získáme tak zpětnou vazbu na kulturní politiku a rozvineme nové příležitosti ke spolupráci.

Koordinování kulturní politiky v městských částech.

Jak?

Vytvoření platformy pro spolupráci s městskými částmi a mezi městskými částmi navzájem.

Do kdy?

Ihned

Garant

Hana Třeštíková
Dnes je podpora kultury roztříštěná mezi městské části a magistrát, kteří se spolu zřídka domlouvají. Zavedeme pravidelná setkávání radních pro kulturu z jednotlivých městských částí, budeme moderovat podporu kultury v celém městě a rozvineme nové příležitosti ke spolupráci.

Efektivní propagace hlavního města Prahy.

Jak?

Audit.

Do kdy?

Ihned

Garant

Hana Třeštíková
Provedeme audit v Prague City Tourism a zajistíme, aby se finanční prostředky určené na propagaci hl. města Prahy vynakládaly efektivně. Prague City Tourism by se měla stát nejdůležitějším zdrojem informací o historii a kultuře hl. města Prahy, a to jak pro obyvatele metropole, tak zahraniční návštěvníky. Prověříme a zrevidujeme všechny smlouvy.

Jedna kartička do všech galerií a muzeí.

Jak?

Koordinace mezi zástupci institucí. Vyčlenění peněz z rozpočtu.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Hana Třeštíková
Zavedeme pro turisty a obyvatele Prahy jednu univerzální kartičku pro vstupy do všech galerií a muzeí, která bude zároveň plnit funkci jízdenky na MHD. Zjednoduší se tak orientace turistů v kulturní nabídce Prahy a vyřeší se tím doprava do míst kulturních institucí.

Finanční stabilita pro školy.

Jak?

Rozpočtové opatření.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Zaručíme školám stabilní finanční podporu po celé volební období. Oddělíme tak jejich financování od nesystémových politických rozhodnutí a umožníme školám lépe plánovat své výdaje.

Pomoc při řešení konfliktů na školách.

Jak?

Sdílení všech dostupných dat o školách.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Začneme systematicky poskytovat nezaujaté informace a pomoc při řešení konfliktů ředitelům, rodičům, studentům a učitelům. Dáme tak všem zúčastněným prostor k tomu, aby se zabránilo eskalaci problémů a konfliktů, aby se problémy na školách daly se lépe a konstruktivně řešit.

Zpřístupníme data o vzdělávání.

Jak?

Sdílení všech dostupných dat o školách.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

David Souček
Poskytneme v přehledné podobě důležité informace o vzdělávání: anonymizované výsledky testů a soutěží, demografická data a další. Pomůžeme tak ředitelům škol a rodičům dělat lepší rozhodnutí o budoucnosti svých dětí a žáků a pomůžeme informované odborné diskuzi o vzdělávání.

Otevřeme školní hřiště veřejnosti.

Jak?

Spolupráce se školami

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Otevřeme školní venkovní sportoviště v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách zdarma pro veřejnost, zajistíme jejich hlídání a správu. Vytvoříme tak nové příležitosti si zasportovat pro všechny od dětí po seniory a využijeme sportoviště v době, kdy jsou prázdná.

Spolupráce mezi mateřskými školami a domy s pečovatelskou službou.

Jak?

Spolupráce se školami a s domy pro seniory

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
V plánovaných i v již existujících domech pro seniory a školkách budeme hledat příležitosti, jak tyto dvě instituce propojit pomocí společných programů, ve kterých například senioři čtou dětem. Přiblížíme tak k sobě generace a zpestříme program dětí i seniorů.

Jeden a půl miliardy pro učitele a zaměstnance ve školství, což umožní pražským zaměstnancům ve školství dosáhnout pražského průměrného platu.

Jak?

Rozpočtové opatření.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Vyčleníme jeden a půl miliardy pro učitele a zaměstnance škol, kterým zvýšíme průměrný plat přibližně z 25 tisíc na 35 tisíc korun. Dáme jim tak ocenění lépe odpovídající významu jejich práce a životním nákladům v Praze v situaci, kdy je celostátní zvýšení platů v nedohlednu.

Omezíme papírování pro školy.

Jak?

Spolupráce s odborem školství a s ministerstvem školství.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Zjednodušíme administraci grantů a projektů magistrátu i městských částí pro školy. Odlehčíme tak ředitelům a učitelům a umožníme jim věnovat se na plno vzdělávání.

Lepší atmosféra ve sborovnách.

Jak?

Spolupráce s řediteli škol.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Zavedeme programy vzdělávání ředitelů jako profesionálních manažerů, kteří vytváří, řídí a motivují tým učitelů. Pomůžeme tak učitelům najít oporu v pedagogickém sboru a podpoříme patřičné ocenění jejich práce.

Školy jako součást města.

Jak?

Projektové granty, jednoduché.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Budeme podporovat školní akce zaměřené na kontakt s okolím, například bleší trhy či seznamování s místními pamětníky. Nastavíme pravidla pro získání grantů tak, aby byly přístupné i studentům a nevytvářely velkou úřední zátěž pro školy. Oživíme tak město v okolí škol a podpoříme iniciativu studentů a učitelů.

Praha jako centrum vzdělávání.

Jak?

Spolupráce se zahraničními kapacitami a se školami.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Ve spolupráci s univerzitami a neziskovými organizacemi začneme do Prahy zvát kapacity v oblasti vzdělávání a systematicky podporovat vzdělávání učitelů. Podpoříme tak aktivní učitele, kteří se mají zájem dále vzdělávat, a posílíme funkci Prahy jako Českého centra vzdělávání.

Kvalitní zázemí pro učitele.

Jak?

Spolupráce se školami.

Do kdy?

Do čtyř let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Poskytneme školám finance na zlepšení pracovního prostředí učitelů, například na rekonstrukce mnohdy často zanedbaných kabinetů. Zlepšíme tak zázemí pedagogů a v důsledku i atmosféru na školách a ve třídách.

Podpora školám při přetváření školních vzdělávacích plánů.

Jak?

Spolupráce se školami.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Začneme školám, které o to projeví zájem, poskytovat finance a odborné konzultace při přetváření vlastních vzdělávacích plánů. Podpoříme tak iniciativní učitele a ředitele ve zlepšování výuky.

Nelikvidujme konkurenci - soukromé školství

Jak?

Ministerstvo školství

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Vyvineme tlak na Ministerstvo školství, aby nebránilo soukromým školám,  o které je zájem, v rozšiřování. Místo omezování soukromých škol budeme podporovat veřejné školy, aby obstály v jejich konkurenci.

Pomoc potřebným ve školách i jinde.

Jak?

Spolupráce se školami. Usnesení Rady. Včlenění do kritérií pro odměňování ředitelů škol.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Zavedeme do všech magistrátních institucí fondy solidarity.

Kvalitní vzdělání na druhém stupni základních škol.

Jak?

Rozpočtové opatření.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Vyššími platy podpoříme kvalitu výuky na druhém stupni základních škol. Pomůžeme tak ke kvalitnímu vzdělávání všem dětem, nejen studentům gymnázií.

Dostatek školek a základních škol.

Jak?

Spolupráce s městskými částmi. Vlastní výstaba.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jan Čižinský
Do roku 2020 zvládenem zajistit dostatečné kapacity v mateřských a základních školách pro všechny děti starší dvou let, jejichž rodiče o to budou mít zájem. Zajistíme tak vzdělání pro všechny děti v Praze a dostojíme základní funkci města v souladu s nároky zákona.

Otevřeností k smysluplnému využití majetku města.

Jak?

Vnitřní magistrátní proces – bude zadáno příslušným odborům.

Do kdy?

Detailní přehled majetku do roka a do dne. Do 2 let a do dne přehledné zveřejnění na webových stránkách města, včetně indikativních tržních hodnot. Do dvou let a šesti měsíců a do dne integrovaná výroční zpráva běžného rozsahu

Garant

Matěj Turek
Zmapujeme a srozumitelným způsobem zveřejníme informace o majetku města a jeho podřízených organizacích: o stavbách, pozemcích, majetkových podílech, financích atd. Vytvoříme přehledný web a budeme vydávat výroční zprávy s informacemi o využití majetku a jeho hodnotě. Vytvoříme tak tlak na jeho smysluplné využití, otevřeme dveře novým nápadům, předejdeme korupci a zefektivníme péči o majetek.

Řádná péče o pražské památky.

Jak?

Vytvoření grantového systému na opravy památek v majetku městských částí.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Kamil V. Mareš
Vytvoříme systém podpory oprav památek celopražského významu, které jsou v majetku městských částí a na které se dnes musí shánět peníze jednotlivě. Usnadníme tak oživení zanedbaných částí města a jeho památek.

Smysluplný pronájem majetku.

Jak?

Vnitřní magistrátní proces. Vytvoření kodexu pro využití nemovitého majetku.

Do kdy?

Do šesti měsíců a do dne zavedeme systém nabízení uvolněného majetku a transparentního zveřejňování nabídek pronájmů. Do roka a do dne nabídneme zavedenou platformu pro využití městským částem

Garant

Kamil V. Mareš
Majetek, který samo město nevyužije, nejprve nabídneme jeho organizacím pro kulturní, sportovní a jiné veřejně prospěšné využití. Pokud o něj takto nebude zájem, tak jej transparentně pronajmeme podle priorit strategického plánu města a budeme průběžně kontrolovat jeho využití a stav. Zajistíme tak smysluplný pronájem majetku a předejdeme zbytečným nedorozuměním a pozdním opravám.

Zamezíme dlouhodobým pronájmům strategických budov.

Jak?

Rada.

Do kdy?

Průběžně

Garant

Kamil V. Mareš
V případě pronájmu významných objektů z důvodu dočasné nevyužitelnosti, například škol v době malého počtu žáků, budeme uzavírat smlouvy, které lze včas vypovědět.

Prodej nepotřebného majetku.

Jak?

Vnitřní magistrátní proces, Zastupitelstvo.

Do kdy?

Do 2 let a do dne zahájení prodejního procesu

Garant

Matěj Turek
Pokud město ani ve spolupráci s městskými částmi nenalezne využití pro vlastní majetek, který není vhodný pro pronájem, zahájíme jeho prodej. Jde zpravidla o takový majetek, který není klíčový pro správu města a zachování veřejného zájmu. Umožníme tak Praze soustředit se na vykonávání základních funkcí veřejné správy a předejdeme korupci.

Profesionální správa peněz.

Jak?

Rada.

Do kdy?

Do 2 let a do dne vytvoření dlouhodobé strategie a její zveřejnění. Do 2 let a do dne požadavek na správce vykazovat dle Global Investment Performance Standards.

Garant

Matěj Turek
Praha má dnes na různých bankovních účtech přes 40 miliard korun. Identifikujeme, jaká část z nich by měla být k dispozici na běžných účtech pro zajištění chodu města i v případě nenadálých události. Zbytek budeme profesionálně spravovat v investičním portfoliu podléhajícím etickým a profesním standardům. Zefektivníme tak správu městských financí.

Jeden a půl miliardy městským částem na péči o zeleň, úklid, veřejný prostor a na investice.

Jak?

Finanční výbor, Zastupitelstvo.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Kamil V. Mareš
Městské části dnes často šetří každou korunu a ne vždy tak mohou hospodařit efektivně. Změníme způsob přerozdělování peněz tak, aby toto omezení zmizelo. Vyřeší to jeden a půl miliardy ročně. Přenecháme tak větší rozhodovací pravomoci těm, kdo o místních problémech a potřebách mají vědět nejvíce.

Městské části jako efektivní správci majetku.

Jak?

Zastupitelstvo.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Kamil V. Mareš
Nejefektivnější správu městského majetku dokáží zajistit městské části, proto jim přenecháme veškerý majetek, který není potřebný pro celopražské strategie. Zároveň posílíme kontrolní funkci magistrátu, aby nešlo majetek jen tak prodávat třetím osobám pouze za účelem látání děravého rozpočtu. Předejdeme tím také korupci. Magistrátní kontroly se budou zaměřovat na efektivitu hospodaření městských částí a bude zřízen veřejný benchmarking.

Odborná správa majetku.

Jak?

Zastupitelstvo.

Do kdy?

Okamžitě

Garant

Kamil V. Mareš
Při koupi a prodeji významnějšího majetku si necháme nezávisle poradit a při zřizování práv služebností (dříve věcných břemen) začneme upřednostňovat znalecké posudky před tabulkovými cenami. Zefektivníme tak správu majetku a umožníme městu lépe prosazovat zájmy jeho obyvatel.

Budeme předcházet plýtvání při nakupování majetku.

Jak?

Zastupitelstvo.

Do kdy?

Okamžitě

Garant

Kamil V. Mareš
Pokud město bude potřebovat koupit nemovitost nebo jiný majetek – například při zřizování domova pro seniory – budeme preferovat odkup majetku od veřejných institucí před komerčními subjekty. Snížíme tak výrazně riziko korupce a plýtvání veřejnými prostředky.

Veřejný prostor v majetku veřejného sektoru.

Jak?

Zastupitelstvo.

Do kdy?

Průběžně

Garant

Kamil V. Mareš
Tam, kde to bude možné a ekonomicky přijatelné, odkoupíme veřejná prostranství z rukou soukromého sektoru do majetku hl.m.Prahy (například náměstí Curieových). Veřejné prostory nezprivatizujeme, jako se to stalo u Letenského náměstí nebo nájezdu na Libeňský most.

Vlastní sídlo magistrátu.

Jak?

Rada.

Do kdy?

Do 10 let a do dne.

Garant

Kamil V. Mareš Matěj Turek
Magistrát si dnes své sídlo pronajímá. Zasadíme se o jeho přesun do vlastních prostor, kde budeme před stavbou na zelené louce preferovat využití více historických objektů, pro které investice z veřejných peněz mohou znamenat navrácení života.

Koordinovaná správa města.

Jak?

Bude provedena inventura majetku. Zvážíme vznik smysluplně organizovaného holdingu.

Do kdy?

Strategie do 2 let a do dne.

Garant

Matěj Turek Petr Zeman
Vytvoříme jednotný systém koordinace servisních organizací a kulturních institucí: Technické správy komunikací, Pražské informační služby, IPR, DPP, PT, PRE, PPAS a dalších; a zapojíme do něj i městské části. Zajistíme tak lepší propojení jejich aktivit, například tak, aby se jeden chodník zbytečně nerozkopával několikrát krátce po sobě nebo aby lístky do různých kulturních institucí bylo možné koupit na jednom místě, a ušetříme peníze na správě města.

Efektivní model využívání městských prostor.

Jak?

Bude provedena inventura majetku. Podpoříme větší zasíťování.

Do kdy?

Inventura do 2 let a do dne.

Garant

Matěj Turek
Například kulturní instituce města jsou dnes v různých situacích: některé mají vlastní budovy, jiné si budovu pronajímají od magistrátu nebo od někoho jiného. Vytvoříme analýzu těchto různých modelů fungování a plán, jak je zefektivnit a zprůhlednit a lépe tak využít městský majetek.

Podpoříme opravy volnočasových sportovišť a dalších objektů.

Jak?

Rada, Sportovní komise.

Do kdy?

Grantový systém do roka a do dne.

Garant

Kamil V. Mareš
Velké veřejné investice do nových sportovišť si neumíme představit, aniž bychom nejprve nepodpořili opravu a využití budov neziskového sektoru, například Sokol, Orel, Slavoj apod.

Smysluplná a dlouhodobá správa magistrátních pozemků.

Jak?

Příprava dokumentů ve spolupráci s právníky bude zadána IPR; Následně schválení Zastupitelstvem.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Kamil V. Mareš
Ve spolupráci s urbanisty vytvoříme pozemkovou strategii hl.města Prahy

Péče o seniory blíž jejich bydliště.

Jak?

Vypsání dotačního programu. Změna v pravidlech pro zahrnutí do pražské sítě sociálních služeb.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Podpoříme sociální a zdravotní služby, které umožňují starším lidem žít déle samostatně, a začneme pracovat na stavbě nových domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v městských částech. Přednostně podpoříme menší zařízení vyrůstající z místních komunit a specializovaná zařízení pro klienty se zvláštními zdravotními potřebami, například Alzheimerovou chorobou, autismem apod. Zlepšíme tak péči o seniory v blízkosti jejich bydliště a připravíme Prahu na demografické změny, zejména vzrůstající podíl starších lidí.

Pomoc pro seniory v nouzi.

Jak?

Založení nového magistrátního fondu. Jednání s městskými částmi o finanční podpoře.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
S pomocí městských částí založíme fond pro podporu seniorů, kteří nemají finance na zaplacení nutné péče v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Zabráníme tak tomu, aby naši nejzranitelnější spoluobčané prožili závěr života v nedůstojných a život ohrožujících podmínkách.

Dostupné veřejné toalety.

Jak?

Projekty a jednání se soukromníky.

Do kdy?

Spolupráce se soukromými kavárnami do roka a do dne. Nové veřejné záchody do 3 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Začneme s výstavbou a opravami veřejných záchodů ve frekventovaných parcích a v centru města. Stejně jako v Praze 7 budeme spolupracovat se soukromými kavárnami a restauracemi na vzniku celopražské mapy dostupných záchodů. Pomůžeme tím seniorům, rodičům malých děti a osobám se zdravotními potížemi, ale i komukoli jinému, aby se mohl bez obav pohybovat po městě.

Podpora aktivního stáří.

Jak?

Zavedení karty seniora. Spolupráce se sociálními odbory městských částí.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Zavedeme kartu seniora pro občany nad 65 let, kteří tak získají zlevněný vstup do různých kulturních a sportovních institucí. Senioři v hmotné nouzi nebo na základě doporučení městských částí získají nárok na vyšší slevy. Podpoříme tak aktivní stáří a zapojení seniorů do kulturního, společenského a sportovního života.

Podpora paliativní péče.

Jak?

Podpora formou dotačního programu. Vznik koncepce, která mapuje potřeby a současnou nabídku.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Podpoříme poskytování odborné péče lidem na konci života a jejich blízkým, a to i po překročení časového limitu, který stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Dále podpoříme činnost dobrovolníků, kteří pomáhají zajistit umírajícím důstojný konec života.

Pomoc lidem s psychickým onemocněním blíž jejich bydliště.

Jak?

Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví. Ve spolupráci s městskými částmi vytipování vhodných prostor. Rozvoj mechanismů pro spolufinancování ze strany hlavního města Prahy. Financování by mělo být zajištěno primárně pojišťovnami, Praha by měla na starost především zřizování.

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
V souladu s koncepcí Ministerstva zdravotnictví rozšíříme sítě center duševního zdraví tak, aby byly dostupnější pro obyvatele všech městských částí. Pomůžeme tak osobám s psychickým onemocněním najít pomoc i mimo izolovaná prostředí psychiatrických nemocnic.

Důstojná pomoc lidem s psychickým onemocněním.

Jak?

Ve spolupráci s městskými částmi vytipování vhodných bytů. Realizace dotačního programu pro podporu nových forem bydlení pro osoby s psychickými problémy.

Do kdy?

Postupně

Garant

Jakob Hurrle
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi začneme podporovat vznik tréninkových bytů a jiných, co nejsamostatnějších forem bydlení pro osoby s psychickým onemocněním. Podpoříme tak jejich zotavení způsobem, který je co nejméně vyděluje ze společnosti, a dáme jim pocit domova.

Pomoc lidem s psychickým onemocněním až k nim domů.

Jak?

Zřízení dotačního programu.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi podpoříme rozvoj služeb docházejících přímo za klienty s psychickým onemocněním. Podpoříme tak včasnou a přístupnou psychologickou i psychiatrickou pomoc osobám, které z různých důvodů nemohou tyto služby navštěvovat samy.

Dostupná péče o lidi se zdravotním postižením.

Jak?

Zmapování potřeb a preference u klientů a rodinných příslušníků. Jednání s kraji, v kterých jsou pražská zařízení umístěna. Vytipování potenciálních lokalit na území Prahy.

Do kdy?

Strategie do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Dnes jsou pražská zařízení a domovy pro osoby se zdravotním postižením daleko: například v Kytlici, Terezíně, Krásné Lípě. Vytvoříme dlouhodobou strategii pro jejich relokaci do Prahy nebo její blízkosti. Pomůžeme tak lidem se zdravotním postižením zůstat v kontaktu s jejich rodinou a domácím prostředím a zpřístupníme jim odbornou péči.

Systematická podpora pečujících.

Jak?

Dotační program pro nestátní a neziskové organizace a městské části. Výzva městským částem k založení fondu pro podporu pečujících (se spoluúčastí hl. m. Prahy)

Do kdy?

Dotační program do 1 roku. Výzva do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Zavedeme systematickou podporu těch, kteří pečují o lidi se zdravotním postižením nebo o umírající: konzultační centra, školení, psychologickou podporu, poskytování pomůcek.

Podpora lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí bydlet doma.

Jak?

Zřízení dotačních programů, zahrnutí do podpůrné sítě.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Podpoříme služby umožňující osobám se zdravotním postižením zůstat v domácím prostředí a místní komunitě. Tento druh péče se dlouhodobě ukazuje jako lepší než péče institucionální. Pomůžeme tak lidem se zdravotním postižením být méně závislými na pomoci a zůstat v kontaktu s vlastní rodinou.

Podpora předškolního vzdělávání.

Jak?

Dotační program pro městské části a nevládní neziskové organizace.

Do kdy?

Zahájení dotačního programu do 1 roka a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Podpoříme formální i neformální předškolní zařízení pro děti, které nedosahují věku pro vstup do mateřských škol: dětské skupiny, mateřské kluby, vzájemnou výpomoc rodičů. Vytvoříme tak síť zařízení různého typu, která dá rodičům s malými dětmi na výběr a pomůže jim zvládnout pracovní povinnosti spolu s péčí o děti.

Podpora aktivního života pro rodiny s dětmi.

Jak?

Dotační program pro městské části a nevládní neziskové organizace.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Zavedeme rodinné karty pro občany Prahy s dětmi do 18 let, kteří tak získají zlevněný vstup do různých kulturních a sportovních zařízení. Rodiny v hmotné nouzi, nebo na základě doporučení městských částí a škol, získají nárok na vyšší slevy. Podpoříme tak zapojení rodin a dětí do kulturního, společenského a sportovního života.

Rodinám v těžkých chvílích pomoc místo trestů.

Jak?

Vypíšeme dotační řízení na úrovni magistrátu pro pilotní projekty pro nevládní a neziskové organizace.

Do kdy?

Pilotní projekty do 3 let a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Zřídíme funkci rodinných asistentů fungujících v prostředí komunit ohrožených sociálním vyloučením a podpoříme další služby a instituce, které chrání práva dětí bez vytržení z rodinného prostředí. Předejdeme tak vyhrocení problémů a odebírání dětí a pomůžeme rodinám přežit krizové momenty.

Sportem proti drogám.

Jak?

Zřízení dotačního programu pro městské části, nevládní a neziskové organizace a školy. Zavedení programu s vouchery.

Do kdy?

Dotační fond do roka a do dne. Vouchery do 2 let a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Zavedeme programy podpory sportovních a volnočasových aktivit jako účinné protidrogové prevence: sport ve školní družině pro děti ve věku 6–10 let, vouchery na sportovní kroužky pro mládež ve věku 10–21, cílenou podporu rizikových skupin dětí a mládeže.

Střední školy a gymnázia i pro studenty z chudých rodin.

Jak?

Přesná definice cílové skupiny na základě zjištění potřeb. Založení fondu.

Do kdy?

Definice do roka a do dne. Realizace programu do 3 let a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Zavedeme program finanční podpory studia dětí z chudých pražských rodin na středních a vysokých školách a program osobního mentoringu studentů. Pomůžeme tak soustředit se na studium i těm, kteří by si to jinak nemohli dovolit.

Více studoven a delší otevírací doba knihoven.

Jak?

Jednání s příslušnými institucemi.

Do kdy?

Zmapování situace do šesti měsíců a do dne. Program do roka a do dne.

Garant

Zuzanna Bedřichová
Zmapujeme dostupnost knihoven a studoven a případně zavedeme program pro jejich rozšíření. Budeme usilovat o rozšíření otevírací doby studoven ve zkouškovém období. Zajistíme tak studentům lepší studijní podmínky.

Základní služby pro lidi bez domova.

Jak?

Definování cílového stavu infrastruktury, včetně klíčových parametrů pro distribuci těchto zařízení na území města. Realizace má dvě varianty: přes Centrum sociálních služeb ve spolupráci s městskými částmi nebo realizace přes dotační řízení pro městské části a nevládní neziskové organizace.

Do kdy?

Definování do roka a do dne. Realizace do 3 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Vytvoříme základní celopražskou síť decentrálních zařízení pro lidi bez domova: denní centra pro osobní hygienu, azylové domy. Pomůžeme tak předejít nepříjemným střetům s lidmi v okolí a hygienickým problémům a zároveň zajistíme lidem bez domova základní lidské potřeby a dáme jim možnost postavit se na vlastní nohy.

Komunitní bydlení jako řešení těžkých případů bezdomovectví.

Jak?

Realizace dotačního řízení pro financování tří zkušebních projektů.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Zavedeme zkušební projekt komunitních pobytových zařízení pro starší bezdomovce a pro ty se závažnými zdravotními problémy. Pomůžeme tak lidem na okraji společnosti, kteří by se těžko dokázali postavit na vlastní nohy.

Bydlení a práce jako řešení bezdomovectví.

Jak?

Podpora programů tréninkového bydlení (dotace a poskytnutí bytů), tréninkového zaměstnání (dotace a vznik pracovních míst v rámci hospodaření města a městských částí) a komplexního řešení zadluženosti (ve spolupráci s městskými částmi).

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Zavedeme pilotní programy systematické podpory lidí bez domova: tréninkového bydlení, zaměstnání a konzultací v případě zadluženosti. Pomůžeme tak lidem bez domova a v důsledku ulevíme všem obyvatelům města.

Prací proti sociálnímu vyloučení.

Jak?

Identifikace vhodných oblastí a popis současné praxe ve firmách magistrátu a městských částí. Realizace zkušebních projektů ve spolupráce s vybranými městskými firmami a nevládními a neziskovými organizacemi.

Do kdy?

Identifikace do roka a do dne. Realizace do 3 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Zavedeme program systematického zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením v městských firmách, například zajišťujících úklid, provoz veřejných záchodů, správu bytového fondu, péči o zeleň. Budeme přitom vycházet z dobré zkušenosti z Prahy 7. Pomůžeme tím lidem ohroženým sociálním vyloučením a zároveň zajistíme základní městské služby.

Sociální odpovědnost v městských výdajích.

Jak?

Vytvoření manuálu pro zohlednění sociálních kritérii ve veřejných zakázkách.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Ve vybraných veřejných zakázkách začneme zohledňovat kromě efektivnosti i sociální kritéria, například zaměstnávání osob s hendikepem. Vytvoříme tím příležitosti pro sociální podnikání a pomůžeme osobám se stíženým přístupem na trh práce.

Propojení studia a praxe.

Jak?

Zmapování problémů studentů učilišť a středních škol s nízkými kvalifikačními nároky (počet drop-outů, uplatnitelnost na trhu práce). Zahájení zkušebních projektů ve spolupráci s vybranými  školami.

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Zahájíme zkušební projekt propojování učilišť a středních škol se soukromými i městskými firmami za účelem zprostředkování pracovních zkušeností studentům. Pomůžeme tak studentům předejít riziku špatného uplatnění při hledání práce po dokončení studia.

Prevence dluhové pasti a stop obchodování s chudobou.

Jak?

Revize současných smluv DPP s soukromými advokáty. Vznik koncepce prevence zadluženosti (lepší informovanost cestujících, efektivnější vymáhání dluhů, kriteria pro zmírnění sankcí pro osoby v nouzi) Vybudovaní vlastních oddělení DPP pro vymáhání pokut a pohledávek.

Do kdy?

Analýza a koncepce do roka a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Chceme, aby Dopravní podnik, městské části, magistrát a jiné městské firmy přestaly outsourcovat vymáhaní dluhů advokáty, pro které se jedná o velmi lukrativní byznys. Vymáhání pokut a dluhů vlastními zaměstnanci je efektivnější.

Splátkový prodej kuponů MHD.

Jak?

Vytvoření možnosti ročního předplatného s měsíční platbou. Cena by odpovídala 120 % současného ročního předplatného (což je výše osvědčená u řady německých měst).

Do kdy?

Do roka a do dne.

Garant

Jakob Hurrle
Dáme lidem s omezeným příjmem možnost zaplatit si roční jízdenku na MHD formou měsíčních splátek. V současné době zaplatí ten, kdo si koupí měsíční jízdenku, protože si nemůže dovolit roční kupon, víc než dvojnásobek. Snížíme tento rozdíl, aby osoby s nízkými příjmy nedoplácely na svou chudobu. Snížíme tím i počet cestujících na černo a zabráníme tak, aby se z cesty na černo stal začátek cesty do dluhové pasti.

Nové městské byty.

Jak?

Strategická akvizice pozemků pro bytovou výstavbu. Bytová výstavba na pozemcích hl.m. Prahy a podpora výstavby městskými částmi. Dohody s developery o vzniku sociálních bytů v rámci revitalizace VRU.

Do kdy?

Do 2 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle Kamil V. Mareš
Rozšíření celoměstského fondu sociálního bydlení.

Finančně dostupnější byty.

Jak?

Příprava pilotního projektu

Do kdy?

Do 3 let a do dne.

Garant

Jakob Hurrle Kamil V. Mareš
Zavedeme zkušební projekty nových forem výstavby bytů: spolupráci s nekomerčními developery, různé formy družstevního bydlení, svépomocnou výstavbu. Pomůžeme tak lepší dostupnosti bydlení v Praze.

Veřejné osvětlení pro bezpečné město.

Jak?

Bude zadána analýza míst s nulovým či nízkým osvětlením a analýza možnosti zvýšení úrovně osvětlení. Zvýšení veřejného osvětlení proběhne nejprve ve vybraných lokalitách, po vyhodnocení úspěšnosti bude rozšířeno i na další lokality.

Do kdy?

Analýza do roka a do dne; Instalace nového veřejného osvětlení a zvýšení míry osvětlení ve vybraných lokalitách do 2 let a do dne; Rozšíření osvětlení do dalších oblastí do 4 let a do dne.

Garant

Jakub Drápal
V neosvětlených či nedostatečně osvětlených zónách se zaměříme na zavedení či na rozšíření veřejného osvětlení. Posílíme tak nejen bezpečnější pohyb občanů ve městě i po setmění, ale také zpříjemníme některá veřejně využívaná místa i v době, kde to kvůli chybějícímu či nedostatečnému osvětlení nebylo možné. Například v některých parcích, kterými vedou cyklostezky nebo do nich lidé chodí večer běhat.

Pomůžeme propuštěným z výkonu trestu s řádným návratem do společnosti.

Jak?

Podpoříme zřízení 2 probačních domů v Praze.

Do kdy?

Projekt na zřízení domu do 2 let a do dne. Realizace programu do 4 let a do dne.

Garant

Jakub Drápal
Ve spolupráci s Probační a mediační službou zajistíme zřízení dvou probačních domů v Praze. Tyto domy budou sloužit jako dočasné ubytování pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu a které bydlely v Praze. Probační domy nabídnou propuštěným vězňům možnost bydlení, pracovníci probační služby pomohou propuštěným s nástupem do nové práce a k opětovnému zařazení do společnosti. Tímto opatřením se budeme snažit snížit recidivu.

Obecně prospěšné práce prospěšné všem.

Jak?

Spolupráce s Probační a mediační službou, se soudy a státními zastupitelstvími.

Do kdy?

Navržení vhodných přístupů ve spolupráci s Probační a mediační službou do 1 roka a do dne. Uspořádání společných seminářů se soudy a státními zastupitelstvími na území hl. m. Praha do tří let a do dne.

Garant

Jakub Drápal
Budeme usilovat o širší ukládání trestu obecně prospěšných prací, přičemž se budeme snažit o jejich větší smysluplnost pro společnost i pachatele. V rámci spolupráce s Probační a mediační službou budeme iniciovat změny pro efektivnější dozírání na plnění podmínek v rámci podmíněného trestu odnětí svobody. Navrhneme zavedení v zahraničí osvědčeného programu HOPE v oblasti prevence recidivy v oblasti návykových látek.

Podpoříme rozmanitost Prahy.

Jak?

Organizačně, finančně i symbolicky.

Do kdy?

V průběhu celého mandátu.

Garant

Jan Čižinský Hana Třeštíková Martin Benda
Rozmanitost a barvitost Prahy je jedním z důvodů, proč ji máme tak rádi. Budeme rozvíjet město, které pamatuje na práva menšin a stará se, aby se zde cítily doma.

Zastavíme šíření HIV v Praze

Jak?

Podepíšeme příslušnou Pařížskou deklaraci z roku 2014 a zařadíme Prahu mezi aktivní členy sítě Fast Track Cities.

Do kdy?

Podpis do půl roku od zvolení a do roku 2030 výrazný útlum HIV v Praze.

Garant

Martin Benda Jakob Hurrle
Hlavní město se stále potýká s až epidemickým výskytem HIV a dalších pohlavně přenosných chorob. Chceme se poučit z měst typu Paříž či Vídeň a skrze osvětu, destigmatizaci, testování, boj s diskriminací a dostupnou léčbu dosáhnout i v Praze co nejdříve stavu 90 – 90 – 90, tj. že 90 % nakažených bude znát svůj status, 90 % nakažených bude retrovirálně léčeno a 90 % z nakažených bude mít nulovou virovou nálož.

Efektivní a bezpečné využití šířky ulic

Jak?


Do kdy?

Do 1 roka zpracování studie vhodných ulic.

Garant

Adam Scheinherr
Cyklostezky/Cyklopruhy nemusí vznikat zrušením jízdních pruhů pro automobily. Naopak, jsou ulice, kde jízdní pruhy jsou dostatečně široké, aby zde při zachování prostoru pro automobily vznikl bezpečný oddělený prostor pro cyklisty. Cyklisté se tak nebudou plést mezi auta a blokovat je nižší rychlostí.

Volný průjezd vhodnými jednosměrkami pro cyklisty

Jak?


Do kdy?

Do 1 roka zpracování studie vhodných ulic.

Garant

Adam Scheinherr
Vznik cykloobousměrek. Dle praxe u nás i ve světě cykloobousměrky neomezují automobilovou dopravu a mohou bezpečně vznikat na místních ulicích.

Koordinace projektů pro pěší, bezbariérovost, cyklisty.

Jak?


Do kdy?

Do 1,5 roku

Garant

Adam Scheinherr
Sjednotíme projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérovost (BESIP) a zastávky MHD: tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, ale zohledňují pouze např. pěší nebo naopak pouze cyklisty, proto by týmy, rozpočty a cíle těchto projektů měly být společné.

Promenáda od Hostivaře po Vršovice.

Jak?


Do kdy?

Do 1 roka po dokončení rekonstrukce trati (2021)

Garant

Adam Scheinherr
Po rekonstrukci železnice mezi Hostivaří a Vršovicemi vybudujeme promenádu (pěší+cyklo) po bývalém tělese dráhy z Edenu, přes Strašnice na Zahradní město.

Smart řešení pro navigaci k P+R záchytným parkovištím.

Jak?


Do kdy?

Do 1,5 roku

Garant

Adam Scheinherr
Zavedeme navigaci na P+R parkoviště z Pražského okruhu a dalších přivaděčů. Poskytneme tato data mapovým aplikacím.

Koncepce dopravy dle technologií a standardů města 21. století.

Jak?


Do kdy?

Vypsání do 1 roka, výsledky do dvou let

Garant

Adam Scheinherr
Vyzvaná soutěž odborným týmům s dopravními inženýry, urbanisty, architekty, krajináři, specialisty na MHD, životní prostředí atd. k vytvoření dopravní koncepce města odpovídající 21. století a možnostem města tak, aby byl co nejdříve, efektivně a dle ekonomických možností města dokončen městský okruh i další důležité komunikace a tramvajové tratě a zaneseny do ZÚR i Metropolitního plánu.

Rychlé zlepšení ulice v Holešovičkách

Jak?


Do kdy?

Do 16 měsíců

Garant

Adam Scheinherr
Krátkodobá opatření ulice v Holešovičkách – výměna autobusového parku za nízkoemisní a méně hlučné autobusy příp. elektrobusy, vznik nové autobusové linky propojující Bulovku s centrem či Dejvicemi. Dohled na údržbu tichého asfaltu. Úsekové měření rychlosti.

Radlická radiála musí přinést patřičný efekt nejen celé Praze, ale i občanům žijícím v jejím okolí.

Jak?


Do kdy?

Úprava projektu do 1 roka po dokončení Dopravní koncepce pro 21. století

Garant

Adam Scheinherr
Projekt Radlické radiály musí být zásadně předělán a to dle nároků městského života 21. století a tak, aby nezpůsobil dopravní problémy či problémy s parkováním ve svém okolí či návazných úsecích a dle připomínek občanů. Výsledná podoba projektu by měla odpovídat výsledkům soutěže Dopravní koncepce pro 21. století. Prioritou pro uvolnění dopravy v této oblasti je vybudování záchytných parkovišť u stanic metra a železnice při příjezdu ze Středočeského kraje.

Smart city spočívá v efektivní správě a údržbě majetku města

Jak?


Do kdy?

Do 3 let

Garant

Adam Scheinherr
Plán kontrol a údržby mostů a lávek a důležitých dopravních staveb jako Smart city. Elektronický nástroj pro management správy komunikací.

Zatraktivnění a snadnější využití železnice pro dopravu po městě

Jak?


Do kdy?

Studie všech zastávek v Praze a jejich vybavenosti, stavu a propojenosti s MHD, cyklo, pěšími. Do 1,5 roka.

Garant

Adam Scheinherr
Páteří hromadné dopravy by měla být též železnice. Její podoba ale leckde na zastávkách neodpovídá 21. století, městskému charakteru a kvalitnímu veřejnému prostoru. Město by se mělo zasadit a pomoci s jejich opravou a zlepšením celého okolí – návazné trasy pro pěší a cyklo, snadný přestup na MHD, cyklostojany atd.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu.

  Masivně investovat do školství.

  Ulice musí být přívětivé a bezpečné.

  Zdravé město musí být důstojným domovem pro každého bez rozdílu věku či postavení.

  Klíčový úřad města – magistrát – musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně.

  Číst program
 • Jak nás můžete podpořit?

  Přidejte svůj lajk a pošlete to dál. Řekněte o nás svým blízkým.

  Můžete pořádat podpůrné akce.

  Chci vám pomoci
 • Na vašem názoru záleží

  Nenašli jste v programu problém ve vašem sousedství, který vás trápí?

  Dejte nám vědět a navrhněte nový bod našeho programu.

  Navrhnout bod programu