Praha, pod kterou se můžeme podepsat.

Praha je jediné české město, kterému ve 21. století můžeme říkat globální metropole. Centrum všeho. Státní správy. Byznysu. Vědy a výuky. Zdravotnictví. Kultury. Sportu. Turismu. Praha zkrátka ve většině oblastí představuje to nejlepší, co v Česku máme. A taky je to šestý nejbohatší region Evropské unie.

Ale na ulicích to nepoznáte. Město, ze kterého zmizel těžký průmysl, přesto dýchá druhý nejprašnější a nejzamořenější vzduch v zemi. Jeho srdce již půlstoletí protíná začouzená a hlučná autostráda a my se dodnes dohadujeme, jestli přidání jednoho přechodu přes tuto stoku nezpůsobí městu totální kolaps. Zdědili jsme dobře navržené MHD s metrem připomínajícím vesmírnou loď. Dnes je z ní ale neudržovaný vrak, omšelý prostor vyvolávající úzkost. Takže jinak dobře organizovaný systém veřejné přepravy nazýváme "sockou".

Chlubíme se sice jednou z nejkrásnější ZOO v Evropě, ale ve městem většinově vlastněné nemocnici na Bulovce necháváme pacienty ošetřovat v neudržovaných budovách. Přestože v rozpočtu Prahy je 36 tis. Kč na každého z nás včetně kojenců, trneme, zda se naše dítě dostane do školky, zda jej v základní škole bude mít kdo učit, a jestli bude místo na nějaké kvalitní střední škole.

Počet Pražanů se každý rok zvýší o 10 tisíc, ale my je nutíme bydlet za městem, kde úrodná pole proměňujeme ve stavební parcely, ačkoliv uvnitř města jsou stovky hektarů nevyužitého místa, kde by mohly stát byty pro desítky tisíc lidí, v dosahu metra, tramvají, nemocnic a pracovních příležitostí.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme. Turistům Prahu v prospektech představujeme jako klenot zděděný po předcích, ale při bližším pohledu vidíme, jak ztrácí lesk, ulpívá na něm prach a špína a začíná vypadat jako šmuk ze zastavárny.

Ve městě trávíme většinu času. Nacházíme zde pracovní příležitosti, užíváme si zábavu, vychováváme děti, dostáváme vzdělání, využíváme lékařskou péči. Považujeme Prahu za svůj domov, a přece se smiřujeme s tím, že možná dožijeme v domově důchodců nebo na LDN někde, kde jsme v životě nebyli.

Chceme, aby v Praze byla radost žít 365 dní v roce. Chceme, aby bylo možné zde smysluplně a důstojně prožít celý život, od studentských let po aktivní stáří.

A abychom toto přání mohli uskutečnit, máme pět jasných cílů:

 1. Radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu. Nejde jen o dostavbu dálničního obchvatu, ale o promyšlený systém záchytných parkovišť, navazující na MHD a napojený na vlakové spoje. MHD nesmí být "socka", cestování veřejnou dopravou musí být tak spolehlivé a kulturní, jak to odpovídá významu a bohatství města. MHD musí mít přednost před ostatními druhy dopravy a dopravit cestující vždy včas a pohodlně.
 2. Masivně investovat do školství. Nelze se spoléhat na to, že problém kvalitního a dostupného vzdělání vyřeší stát. Město má předškolní zařízení, základní a střední školy ve své správě, takže není důvod, aby se žáci učili v rozpadajících se budovách s nedostatečnou kapacitou a učitelé dojížděli třeba z Kladna, protože si nájem v Praze nemohou dovolit.
 3. Ulice musí být přívětivé a bezpečné. Nejlepší ulice ohleduplně kombinují pohyb pěších, cyklistů, MHD a automobilů. S proměnou se musí začít na hlavních třídách a klíčových křižovatkách jednotlivých čtvrtí. Pocit bezpečí kromě jiného vytvářejí opravené ulice a důsledný úklid veřejných prostranství. Praha musí být místem, kde se rodiče nebojí pustit své děti ze školy samotné domů.
 4. Zdravé město musí být důstojným domovem pro každého bez rozdílu věku či postavení. Město musí zajistit dostupnou péči seniorům v místě, kde byli zvyklí žít. A umět se postarat o ty nejmladší a sociálně nejohroženější. V naplnění tohoto cíle významně pomůže lepší správa městského majetku. Dnes chátrající domy město opraví a poskytne na podporované bydlení, lokálním seniorským pečovatelským centrům a volnočasovým aktivitám dětí nebo začínajícím podnikatelům, umělcům či jinak aktivním lidem.
 5. Klíčový úřad města – magistrát - musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně. Při vydávání stanovisek musí úřad vycházet z kvalitně zpracovaných vyhlášek, jako např. manuálu veřejných prostranství, a dodržovat správní termíny. Aby město prosperovalo, svá rozhodnutí musí opírat o kvalitně zpracované strategické podklady a ve vztahu k developerům musí důsledně hájit veřejný zájem, uzavírat smlouvy o spolupráci zavazující developery k podílu na výstavbě občanské vybavenosti.

Dnes se tato proměna může zdát neproveditelná. Vedení města dlouhá léta nejen že nenaplňuje své vize, ale především ani žádné nemá.

Stejně beznadějně vypadala situace před pěti lety v Praze 7:

Vedení radnice si chtělo pořídit budovu za půldruhé miliardy, částku, která by vysála rozpočet na desítky let a nezbylo by na potřebné školky či opravy škol a ulic. V samém srdci Letné, na městském pozemku, naplánoval developer výstavbu komerčního centra v podobě a účelu vhodném tak k dálničnímu přivaděči.

A v této situaci se jeden učitel rozhodl, že to tak nenechá. Sepsal petici a vyrazil do nejbližší hospody shánět potřebných 3,5 tisíce podpisů svých sousedů, aby se ve věci radnice konalo místní referendum. Cestou se k němu přidali další místní, kterým nebyl osud jejich čtvrti lhostejný, a podpisy se jim skutečně podařilo sehnat. V referendu občané záměr radnice odmítli a v následujících volbách si učitele vybrali za starostu. Do dvou let měla Praha 7 dostatek míst ve školkách. Za tři roky začala rekonstrukce nové radnice za pětinu původní částky. Za čtyři roky bylo opraveno téměř 100 do té doby volných bytů a předáno občanům Prahy 7 k užívání.

Dnes je čas, aby taková proměna nastala v celé Praze. Aby se město navrátilo svým obyvatelům. Aby se Praha vrátila sobě. Může k tomu přispět úplně každý: svými nápady a aktivním zapojením.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu.

  Masivně investovat do školství.

  Ulice musí být přívětivé a bezpečné.

  Zdravé město musí být důstojným domovem pro každého bez rozdílu věku či postavení.

  Klíčový úřad města – magistrát – musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně.

  Číst program
 • Jak nás můžete podpořit?

  Přidejte svůj lajk a pošlete to dál. Řekněte o nás svým blízkým.

  Můžete pořádat podpůrné akce.

  Chci vám pomoci
 • Na vašem názoru záleží

  Nenašli jste v programu problém ve vašem sousedství, který vás trápí?

  Dejte nám vědět a navrhněte nový bod našeho programu.

  Navrhnout bod programu